• Αναζήτηση
 • Ζημιές και χρέη για τις περισσότερες κατασκευαστικές επιχειρήσεις

  Με ζημιές και χρέη εμφανίζονται οι περισσότερες κατασκευαστικές επιχειρήσεις της χώρας. Μάλιστα, σημειώνεται επιδείνωση του μέσου ύψους ζημιάς των ζημιογόνων εργοληπτικών εταιρειών από 1,2 εκατ. ευρώ το 2007 σε 4,5 εκατ. ευρώ το 2008. Αυτό διαπιστώνεται από την επεξεργασία των στοιχείων ισολογισμών τους που έγινε από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Ανωνύμων, Περιορισμένης Ευθύνης και Προσωπικών Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ) και αποτυπώνονται στην εξαμηνιαία έκθεση, την έκδοση της οποίας καθιερώνει ο ΣΑΤΕ από εφέτος.

  Με ζημιές και χρέη εμφανίζονται οι περισσότερες κατασκευαστικές επιχειρήσεις της χώρας. Μάλιστα, σημειώνεται επιδείνωση του μέσου ύψους ζημιάς των ζημιογόνων εργοληπτικών εταιρειών από 1,2 εκατ. ευρώ το 2007 σε 4,5 εκατ. ευρώ το 2008.

  Αυτό διαπιστώνεται από την επεξεργασία των στοιχείων ισολογισμών τους που έγινε από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Ανωνύμων, Περιορισμένης Ευθύνης και Προσωπικών Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ) και αποτυπώνονται στην εξαμηνιαία έκθεση, την έκδοση της οποίας καθιερώνει ο ΣΑΤΕ από εφέτος.

  Από την ίδια επεξεργασία προκύπτει ότι τέσσερις στις δέκα κατασκευαστικές εταιρείες 7ης τάξης κατέγραψαν ζημιές 86,8 εκατ. ευρώ κατά το 2008. Ζημιές επίσης κατέγραψαν τέσσερις στις εννιά εταιρείες 6ης τάξης, μία στις πέντε 5ης τάξης και τρεις στις τέσσερις της 4ης τάξης. Σημειώνεται ότι τα στοιχεία αυτά αφορούν τις εταιρείες που τηρούν ισολογισμούς με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Εάν στην ανάλυση περιληφθούν και οι εταιρείες που ακολουθούν το Εθνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο διαπιστώνεται επιδείνωση του μέσου ύψους ζημιάς των ζημιογόνων εργοληπτικών εταιρειών από 1,2 εκατ. ευρώ το 2007 σε 4,5 εκατ. ευρώ το 2008.

  Τα ανωτέρω υποδηλώνουν σε σημαντικό βαθμό την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο κατασκευαστικός κλάδος τα τελευταία χρόνια, μια κατάσταση η οποία διαρκώς επιδεινώνεται.

  Η κρίση στον κατασκευαστικό κλάδο αποτυπώνεται στους ισολογισμούς των εταιρειών για το 2008 κυρίως με την εντυπωσιακή αύξηση των υποχρεώσεων έναντι του 2007 (κατά 148,5% οι μεσομακροπρόθεσμες) και τις ζημιές, οι οποίες οδήγησαν σε πτώχευση αρκετές εταιρείες. Επίσης, αποτυπώνεται και στην απασχόληση, η οποία από 8,8% το α΄ τρίμηνο του 2008 μειώθηκε στο 8,2% το α΄ τρίμηνο του 2009, δηλαδή σημειώθηκε απώλεια 32.000 θέσεων εργασίας, εκ των οποίων οι 19.000 το α΄ τρίμηνο του 2009. Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην έκθεση, από την επεξεργασία των ισολογισμών έτους 2008 των εργοληπτικών εταιρειών των τάξεων 3ης ως και 7ης του ΜΕΕΠ, την οποία κάνει ο ΣΑΤΕ, προκύπτουν οι ακόλουθες διαπιστώσεις:

  * Επιδείνωση του μέσου ύψους ζημιάς των ζημιογόνων εργοληπτικών εταιρειών από 1,2 εκατ. ευρώ το 2007 σε 4,5 εκατ. ευρώ το 2008 (μέγεθος που επίσης είχε εμφανιστεί και το 2006, τη χειρότερη ως σήμερα χρηματοοικονομική χρονιά του κλάδου).

  Η επιδείνωση στη μέση τιμή της ζημιάς οφείλεται στην επιδείνωση των δεδομένων για τις εταιρείες 6ης τάξης (από 3,7 εκατ. ευρώ το 2007 σε 5,7 εκατ. ευρώ το 2008), 4ης (από 635 χιλ. ευρώ το 2007 σε 765 χιλ. ευρώ το 2008) και 3ης (από 180 χιλ. ευρώ το 2007 σε 261 χιλ. ευρώ το 2008) και λιγότερο στα δεδομένα των εταιρειών 7ης τάξης που εμφάνισαν ελαφρά χειροτέρευση (από 21,4 εκατ. ευρώ το 2007 σε 21,7 εκατ. ευρώ το 2008).

  * Επιδείνωση του μέσου μεγέθους των μεσομακροπρόθεσμων υποχρεώσεων κατά 148,6% το 2008 έναντι του 2007- από 1,8 εκατ. ευρώ σε 4,6 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα-, αλλά και των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων κατά 58,6% το 2008 (από 6,4 εκατ. ευρώ το 2007 σε 10,15 εκατ. ευρώ), με αποτέλεσμα κάθε εταιρεία του ΜΕΕΠ κατά μέσο όρο να χρωστά 17,4 εκατ. ευρώ το 2008 έναντι 10,5 εκατ. το 2007.

  * Ελαφρά αύξηση του μέσου μεγέθους των καθαρών κερδών προ φόρων από 624,5 χιλ. ευρώ το 2007 σε 806,2 χιλ. το 2008- μέγεθος που υπολείπεται του ανάλογου των ετών 2004 και 2003-, παρά το γεγονός της σημαντικής ανόδου του μέσου μεγέθους του κύκλου εργασιών των εργοληπτικών εταιρειών ΜΕΕΠ από 10,8 εκατ. ευρώ το 2007 σε 19,5 εκατ. ευρώ το 2008.

  Αυτή η σημαντική υστέρηση του ρυθμού αύξησης των κερδών (+29,1%) έναντι του ρυθμού αύξησης του κύκλου εργασιών (+80,6%) οφείλεται στην αντίστοιχα μεγάλη αύξηση του κόστους παραγωγής (+68,4%).

  Οικονομία
  Σίβυλλα
  • Έντυπη έκδοση Η ζωή σε ένα private jet… Ο μεγαλοβιομήχανος, χρυσός κληρονόμος Φίφης Δελμούζος-Κασσανδρής τίναξε βαριεστημένα τη στάχτη του πούρου του. Ρούφηξε μια γουλιά από το τσάι... ΣΙΒΥΛΛΑ
  Helios Kiosk