• Αναζήτηση
 • ΤΕΕ

  Ψηφιακός εξοπλισμός κατά των αυθαιρέτων

  Τέλος εποχής για τα αυθαίρετα. Αυτό τουλάχιστον προκύπτει από την αναζήτηση του βέλτιστου λογισμικού συστήματος για τον άμεσο εντοπισμό των νέων αυθαιρέτων, που προωθεί το ΤΕΕ, το οποίο θα λειτουργήσει από τον Ιούλιο στην Ανατολική Αττική εν όψει της συστηματικής εφαρμογής του μέτρου από τις αρχές του 2010. Από την άλλη πλευρά, το ΥΠΕΧΩΔΕ προτίθεται να αξιοποιήσει το Ελληνικό Σύστημα Εντοπισμού ΗΕΡΟS (Ηellenic Ρositioning System) που ανάπτυξε και λειτουργεί η Κτηματολόγιο ΑΕ για τον εντοπισμό των νέων αυθαιρέτων.

  Ψηφιακός εξοπλισμός κατά των αυθαιρέτων | tovima.gr

  Τέλος εποχής για τα αυθαίρετα. Αυτό τουλάχιστον προκύπτει από την αναζήτηση του βέλτιστου λογισμικού συστήματος για τον άμεσο εντοπισμό των νέων αυθαιρέτων, που προωθεί το ΤΕΕ, το οποίο θα λειτουργήσει από τον Ιούλιο στην Ανατολική Αττική εν όψει της συστηματικής εφαρμογής του μέτρου από τις αρχές του 2010.

  Από την άλλη πλευρά, το ΥΠΕΧΩΔΕ προτίθεται να αξιοποιήσει το Ελληνικό Σύστημα Εντοπισμού ΗΕΡΟS (Ηellenic Ρositioning System) που ανάπτυξε και λειτουργεί η Κτηματολόγιο ΑΕ για τον εντοπισμό των νέων αυθαιρέτων.

  Παράλληλα, οι πολεοδομίες της χώρας εξοπλίζονται με προηγμένο λογισμικό, στο πλαίσιο του προγράμματος της Κοινωνίας της Πληροφορίας, καθιστώντας εφικτό πλέον το όλο εγχείρημα εντοπισμού των νέων αυθαιρέτων.

  Ο συνδυασμός των συστημάτων αυτών μπορεί να αποδώσει το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, ωστόσο το ΤΕΕ ως επιστημονικός φορέας αναζητεί τη βέλτιστη λύση και προχωρεί από τις αρχές Ιουλίου στον πιλοτικό εντοπισμό των αυθαιρέτων κτισμάτων που αναγείρονται στην Ανατολική Αττική, στο πλαίσιο της συμφωνίας που υπογράφηκε με τη Νομαρχία Ανατολικής Αττικής. Στόχος είναι στο τέλος του Ιουλίου να έχει επιλεγεί το καταλληλότερο σύστημα και να μπορεί να αρχίσει ο συστηματικός εντοπισμός των νέων αυθαίρετων κτισμάτων.

  Για τον σκοπό αυτό, το ΤΕΕ καλεί τους ενδιαφερόμενους φορείς – που είναι εταιρείες, ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα- ή και μεμονωμένους μελετητές- ερευνητές να συμμετάσχουν σε μια πιλοτική εφαρμογή με αντικείμενο την «παρακολούθηση αυθαίρετης δόμησης με χρήση δορυφορικών εικόνων και αυτοματοποιημένων μεθόδων».

  Το ΤΕΕ έχει καταλήξει ότι τα νέα αυθαίρετα μπορούν να εντοπιστούν μέσω δορυφόρου και μέσω ενός Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (GΙS), χωρίς να παρεμβαίνει ανθρώπινο χέρι. Ωστόσο, αναζητεί ακόμη και άλλες βέλτιστες λύσεις.

  Ημερίδα
  Ο έλεγχος των κατασκευών και της αυθαίρετης δόμησης είναι το θέμα της ημερίδας που διοργανώνει το ΤΕΕ αύριο Πέμπτη, 25 Ιουνίου σε ξενοδοχείο της Αθήνας. Εκπρόσωποι των κομμάτων, της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, του νομικού κόσμου, ο Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, ο Συνήγορος του Πολίτη και εκπρόσωποι του τεχνικού κόσμου θα διατυπώσουν τις θέσεις και τις απόψεις τους αναφορικά με τις αρμοδιότητες, τη νομοθεσία και γενικότερα τον έλεγχο των κατασκευών και την αυθαίρετη δόμηση, υποβάλλοντας συγκεκριμένες προτάσεις.

  Πολιτική