Κατά τη δεύτερη ημέρα διεξαγωγής των Πανελλαδικών Εξετάσεων στα ημερήσια Επαγγελματικά Λύκεια (ΟΜΑΔΑ Α), οι μαθητές και οι μαθήτριες διαγωνίστηκαν στα Μαθηματικά.

Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, η διαδικασία συγκέντρωσης της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων διεξήχθη έγκαιρα και ομαλά, καθώς επίσης και η επιλογή και αποστολή των θεμάτων. Η αποστολή των θεμάτων πραγματοποιήθηκε από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με το τεχνικό σύστημα VBI για το σύνολο των Εξεταστικών Κέντρων της χώρας στις 8:00 π.μ.

Εξ αιτίας τεχνολογικού προβλήματος στο σύστημα εκτύπωσης σε 7 από τα 114 εξεταστικά κέντρα, της Αλεξανδρούπολης, της Νέας Ιωνίας Μαγνησίας, της Λαμίας, του Γαλατά Πόρου, της Αμαλιάδος, της Κυπαρισσίας και της Καρπάθου, τα θέματα δεν παρελήφθησαν ευκρινώς.

Ακολούθησε δεύτερη εκπομπή και ταυτόχρονη αποστολή των θεμάτων μέσω ΦΑΞ στα 7 Ε.Κ., χωρίς να προκύψει άλλο πρόβλημα, πλην της ολιγόλεπτης καθυστέρησης σε αυτά τα συγκεκριμένα εξεταστικά κέντρα .

Όσον αφορά στα θέματα, δεν χρειάστηκε να δοθεί καμία διευκρίνιση.

Σημειώνεται ότι η αποχή των υποψηφίων στις σημερινές εξετάσεις, έφτασε το 17,7 %.