Τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)

για την κατασκευή του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό ενέκρινε κατά πλειοψηφία το νομαρχιακό συμβούλιο Αθηνών. Πρόκειται για τη- σε εξειδίκευση της γενικότερης- μελέτη που θα παραδοθεί στο ΥΠΕΧΩΔΕ, κατά τρόπον ώστε να υπογραφεί νέα, κοινή υπουργική απόφαση και να δοθεί «πράσινο φως» για τις υπόλοιπες άδειες ως προς την κατασκευή του γηπέδου. Το νομαρχιακό συμβούλιο επεσήμανε πάντως ότι στην περίπτωση κατά την οποία η μελέτη θα τροποποιηθεί μελλοντικά, θα πρέπει να εξεταστεί εκ νέου. Ο οικείος νομάρχης κ. Ι. Σγουρός χαρακτήρισε « άρτια και τεκμηριωμένη » τη μελέτη, κρίνοντας ότι θα συμβάλει καταλυτικά στην αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής.