ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

Βασ. Σοφίας77 Αθήνα11521

Αθήνα 20-05-2009

Προς την Εφημερίδα «Το Βήμα»

Κύριε Διευθυντά,

Στην έγκριτη εφημερίδα σας, στο φύλο της 20-05-2009 και στη σελίδα Α7, δημοσιεύθηκε άρθρο της κ. Ιωάννας Σουφλέρη υπό τον τίτλο «Πληρώνουμε χρυσάφι ιατρικές εξετάσεις». Θεωρούμε το άρθρο, λίαν επιεικώς, ως συκοφαντικό και επιφυλασσόμαστε για τη νομική αντιμετώπισή του.

Ας αρχίσουμε από το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι, που αποτελεί συνταγματικό δικαίωμα όλων των Ελλήνων πολιτών, άρα και των ιατρών βιοπαθολόγων. Η άσκηση του δικαιώματος αυτού, ασφαλώς εμπεριέχει και την έννοια της συνεργασίας για την προμήθεια εξοπλισμού υψηλής ποιότητας και την πραγματοποίηση οικονομιών κλίμακας, όπως ακριβώς συμβαίνει με όλους τους συνεταιρισμένους πολίτες αυτής της χώρας, σε διαφορετικούς τομείς επαγγελματικής δραστηριότητας, χωρίς ποτέ να τολμήσει κανείς να τους αποκαλέσει cartel. Προφανώς, εδώ, οι λέξεις χάνουν το νόημά τους.

Σε ό,τι αφορά το επιστημονικό πεδίο της Βιοπαθολογίας: Οι γιατροί βιοπαθολόγοι, μετά την εξαετή φοίτησή τους σε Ιατρική Σχολή, ειδικεύονται επί 5 έτη σε νοσηλευτήριο του ΕΣΥ. Κατά την διάρκεια της ειδίκευσης, εκπαιδεύονται στην Παθολογία (12 μήνες), στη Βακτηριολογία (18 μήνες), στην Ιατρική Βιοχημεία (12 μήνες), στην Εργαστηριακή Αιματολογία και Αιμοδοσία (12 μήνες) και στην Εργαστηριακή Ανοσολογία (6 μήνες), όπως ακριβώς οι Ισπανοί, Ιταλοί, Γάλλοι, Πορτογάλοι και οι λοιποί Ευρωπαίοι συνάδελφοί τους. Κατά την διάρκεια των σπουδών τους, οι γιατροί βιοπαθολόγοι μαθαίνουν την Ιατρική επιστήμη, την Φυσιολογία του ανθρώπου, την Παθολογική Φυσιολογία, την Ανατομική, την Βιοχημεία του ανθρώπου, Φαρμακολογία, Ιστολογία, Χειρουργική, Παθολογία, Παιδιατρική, Γυναικολογία, και λοιπά μαθήματα της Ιατρικής. Κατά την ειδίκευσή τους, μαθαίνουν, εκτός από τις τεχνικές ανάλυσης στην πράξη, τη θεωρία του εργαστηρίου και την προετοιμασία του ασθενούς για τις εξετάσεις, την λήψη του απαραίτητου ιστορικού και την αξιολόγηση του αποτελέσματος σε συνδυασμό με το σύμπτωμα και την νόσο. Τέλος, μαθαίνουν τη διαχείριση του εργαστηρίου.

Έτσι, οι γιατροί γνωρίζουν ότι ο χώρος όπου στεγάζεται ένα εργαστήριο πρέπει να είναι ειδικών προδιαγραφών και, εφόσον είναι ενοικιαζόμενος, υψηλού ενοικίου που κατά μέσον όρο ανέρχεται στο ποσόν των 1.200 ευρώ τουλάχιστον. Εκτός αυτού, χρειάζονται εξοπλισμό, μηχανήματα, ευπρεπή επίπλωση, που έχουν κόστος απόσβεσης και χρειάζονται τακτική ανανέωση. Θέλετε να υπολογίσουμε για τις αποσβέσεις μηνιαίο κόστος 100 ευρώ; Επιπλέον, το εργαστήριο, για να λειτουργήσει, χρειάζεται αναλώσιμα, σύριγγες, σωληνάρια αιμοληψίας και αναλύσεων, βαμβάκι, οινόπνευμα, στειλεούς, βελόνες, ρύγχη πιπετών και καμιά πενηνταριά άλλα είδη εργαστηρίου. Σ’ αυτά, ας προσθέσουμε τη γραφική ύλη, διάφορα έντυπα, κάρτες, επισκεπτήρια, απορρυπαντικά, γενικής χρήσεως αντιδραστήρια όπως χλωριούχο νάτριο, μεθανόλη, ΝαΟΗ, ΚΟΗ, κ.α. Για ένα εργαστήριο που υποδέχεται περί τους 15 ασθενείς ημερησίως, η μηνιαία δαπάνη ανέρχεται στις 2.000 ευρώ. Μισθός παρασκευάστριας μικτά 1.300 ευρώ, μισθός καθαρίστριας μικτά 1.000 ευρώ, φως, νερό, τηλέφωνο μηνιαίως 1.100 ευρώ, ασφάλιση κτηρίου και περιεχομένου 150 ευρώ μηνιαίως, ασφάλιση ιατρού στο ΤΣΑΥ 250 ευρώ, διάφορα μικροέξοδα, καφέδες, κεράσματα επισκεπτών κ.λπ. 100 ευρώ τον μήνα. Να υπολογίσουμε και έναν μισθό επιμελητού Α του ΕΣΥ για τον γιατρό, 1.600 ευρώ; Να πληρώσουμε και τον λογιστή άλλα 200 ευρώ τον μήνα; Όλα αυτά μας κάνουν σύνολο μηνιαίων εξόδων 9.000 ευρώ περίπου. Σύμφωνα με τα στατιστικά μας στοιχεία, μέσος όρος εξετάσεων ανά ασθενή είναι 6 εξετάσεις, δηλαδή για ένα εργαστήριο με 15 ασθενείς την ημέρα, 90 εξετάσεις την ημέρα, επί 25 εργάσιμες ημέρες, 2.250 εξετάσεις μηνιαίως. Εάν διαιρέσετε τα 9.000 ευρώ που είναι τα λειτουργικά έξοδα, με τον αριθμό των μηνιαίων εξετάσεων θα βρείτε ότι το λειτουργικό κόστος ανά εξέταση ανέρχεται στο ποσόν των 4,0 ευρώ περίπου. Σε αυτό, προσθέστε το κόστος του αντιδραστηρίου ή του συνεταιρισμού και αναλογισθείτε το χρυσάφι που πληρώνει το ΙΚΑ και τους άνθρακες που εισπράττουν οι βιοπαθολόγοι. Και εισπράττουν, με βάση το Π.Δ. 157/1991 που αποτελεί τον επίσημο κρατικό τιμοκατάλογο, και όχι την αυθαίρετη χρέωση ενός cartel(!!!) όπως υπονοεί το δημοσίευμά σας.

Η επίθεση του προέδρου της Πανελλήνιας Ένωσης Βιολόγων κ. Παπαδάκη δηλώνει πλήρη άγνοια των όρων λειτουργίας ενός εργαστηρίου -κάτι που δεν εκπλήσσει, αφού το αντικείμενο βρίσκεται εκτός του επιστημονικού του πεδίου. Άλλωστε, ο πραγματικός λόγος της επίθεσής του βρίσκεται στην προσπάθειά μας να τεθεί τέλος στην απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί σε 10 μεγάλα νοσοκομεία της Αθήνας, όπου τα βιοχημικά εργαστήρια λειτουργούν χωρίς ιατρούς βιοπαθολόγους, αλλά με συναδέλφους του κ. Παπαδάκη και άλλους επιστήμονες χωρίς ιατρικές γνώσεις. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη δημόσια Υγεία…

Αφήσαμε τελευταία την κατηγορία περί πλαστών εξετάσεων. Δεν αγγίζει τον μέσο βιοπαθολόγο, γι’ αυτό και η απαράδεκτη γενίκευση που εμπεριέχει θα αντιμετωπισθεί στο πλαίσιο των νομικών ενεργειών που θα ακολουθήσουν.

Μετά τιμής

Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας

Πλάτων Δήμου Λεωνίδας Αναγνώστου