Να προγραμματίσουν εγκαίρως τις κανονικές άδειες των υπαλλήλων τους ενόψει του καλοκαιριού, καλεί με σχετική εγκύκλιο, που υπέγραψε ο υπουργός Εσωτερικών Προκόπης Παυλόπουλος, όλες τις υπηρεσίες, δηλαδή υπουργεία, ΝΠΔΔ, Περιφέρειες, ΟΤΑ κλπ.

Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο και λαμβάνοντας υπόψη τις υπηρεσιακές ανάγκες, καθώς επίσης και των ιδιαίτερα αυξημένων αναγκών στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας κατά τη θερινή περίοδο, είναι απολύτως αναγκαίο να προγραμματιστούν οι άδειες των υπαλλήλων, έτσι ώστε στο χρονικό διάστημα από 1/7/09 έως 15/9/09 να απουσιάζει το 1/3 του υπηρετούντος προσωπικού κάθε φορέα ανά ημερολογιακή εβδομάδα και να παραμένουν στην υπηρεσία τα 2/3.

Επιπροσθέτως, καλεί να ρυθμιστούν εγκαίρως ζητήματα του προσωπικού, όπως πιθανή υπερωριακή απασχόληση, μετακινήσεις-αποσπάσεις, ευελιξία ωραρίου κλπ, κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα.

Επισημαίνεται δε ότι δεν πρέπει να δημιουργηθούν προβλήματα στη λειτουργία των υπηρεσιών, λόγω έλλειψης προσωπικού, να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών και ιδίως σε ότι αφορά τη συναλλαγή με το κοινό, ενώ σημειώνεται ότι οι υπηρεσίες θα πρέπει ακόμη να φροντίσουν για την ορθολογική οργάνωση της διοικητικής τους δράσης, προκειμένου να αποφεύγονται οι περιττές και ενεργοβόρες ενέργειες.