Ταθέματα στα οποία διαγωνίσθηκαν οι υποψήφιοι,χαρακτηρίζονται από τους ειδικούς βατάκαι απευθύνονται σεκαλά διαβασμένους μαθητές.

Τα θέματα:

Βιολογία, Μαθηματικά, Ιστορία, Φυσική

Οι απαντήσεις:

Βιολογία,Μαθηματικά,Ιστορία, Φυσική