Σημαντική αύξηση της διείσδυσης του Double / Triple Play αποτυπώνει η νέα συνδρομητική έρευνα της Focus με βάση τα αποτελέσματα για την περίοδο 3/1/2009 – 30/3/2009. Συγκεκριμένα η διείσδυση της υπηρεσίας σε πανελλαδικό επίπεδο εκτιμάται στο 25,2% παρουσιάζοντας αύξηση 22,3% από την περίοδο του Φθινοπώρου (30/9-22/12/2008) και συνολικά 61,5% από το δεύτερο τρίμηνο του 2008. Παρ’ όλο που τα ποσοστά διείσδυσης της υπηρεσίας ήταν και παραμένουν υψηλότερα στο Νομό Αττικής, ο Νομός Θεσσαλονίκης έχει δείξει στον τελευταίο χρόνο εντυπωσιακούς ρυθμούς ανάπτυξης που φτάνουν το 167% ενώ συνεχίζει με έντονο ρυθμό η ανάπτυξη και στα μεγάλα αστικά κέντρα. Επίσης για πρώτη φορά σε αυτήν την περίοδο φαίνεται ότι η νέα υπηρεσία αρχίζει να διεισδύει και σε νοικοκυριά που δεν είχαν πριν σύνδεση στο Internet.

Η εξέλιξη των βασικών δεικτών παρακολούθησης της ανάπτυξης του Double – Triple Play και των βασικών «παικτών» της αγοράς εξάγονται από συνεχή ποσοτική μέτρηση σε ετήσιο πανελλαδικό δείγμα 20.000 καταναλωτών. Το συνδρομητικό αυτό προϊόν υποστηρίζεται επίσης από ποιοτική έρευναη οποία διεξάγεται ετήσια.

H ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Σχεδίαση / Οργάνωση / Υλοποίηση: FOCUS BARI
Μεθοδολογία: Συνεχής Ποσοτική έρευνα μέσω προσωπικών συνεντεύξεων (CAPI – Computer Assisted Personal Interviews) στα σπίτια των ερωτώμενων
Πληθυσμιακή κάλυψη: Άντρες-γυναίκες, 13-70 ετών, κάτοικοι των Νομών Αττικής, Θεσσαλονίκης, και των Νομών της Ηπειρωτικής Ελλάδας και Κρήτης. Στην περιφέρεια η κάλυψη περιλαμβάνει την πρωτεύουσα και τα αστικά κέντρα 10.000+ κατοίκων κάθε Νομού καθώς και τις αγροτικές περιοχές που βρίσκονται σε ακτίνα 25χλμ. από την πρωτεύουσα / τα αστικά 10.000+. Εκτιμούμενο μέγεθος καλυπτόμενου πληθυσμού: 6.639.153 άτομα (ΕΣΥΕ 2001)

Συμπληρωμένα ερωτηματολόγια ανά χρονική περίοδο:
18/03 – 23/06/2008 5.381
24/06 – 29/09/2008 5.318
30/09 – 22/12/2008 5.046
03/01 – 30/03/2009 5.050