Περιορισμένη αύξηση σημείωσαν οι εξαγωγές αγαθών σε ευρώ, κατά το διάστημα Ιανουαρίου -Σεπτεμβρίου 2008, σε σχέση με το αντίστοιχο εννεάμηνο του προηγούμενου έτους.

Με βάση τα προσωρινά στοιχεία της ΕΣΥΕ για το εννεάμηνο του 2008, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων, η αξία των εξαγωγών αυξήθηκε κατά 2,2% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2007 και διαμορφώθηκε σε 12.974 εκ. ευρώ από 12.691 εκ. ευρώ. Η αύξηση χωρίς πετρελαιοειδή είναι υψηλότερη (5,3%).

Αν η αξία των εξαγωγών υπολογιστεί στο υποτιμημένο σε σχέση με το ευρώ αμερικανικό νόμισμα, η εικόνα είναι διαφορετική.

Αυξημένες παρουσιάζονται οι εξαγωγές κατά 15,6% που ανήλθαν σε αξία στα 19.724 εκατ. δολάρια, έναντι 17.058 εκατ. δολάρια στο εννεάμηνο του 2007. Η ελαφρά αύξηση κατά 2,2% οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στην αύξηση κατά 6,7% προς τις δέκα χώρες της νέας διεύρυνσης που κάλυπταν το 11,2% της συνολικής αξίας των ελληνικών εξαγωγών και στην αύξηση κατά 8,3% προς τις Βαλκανικές χώρες (στις οποίες περιλαμβάνονται οι δύο χώρες της τελευταίας διεύρυνσης Βουλγαρία, Ρουμανία) που κάλυπταν το 18,9% του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών.

Προς την ΕΕ-15 οι εξαγωγές υποχωρούν ελαφρά, ενώ προς την ΕΕ-25 αυξάνονται κατά 1,3%. Αντιθέτως, προς τη Β.Αμερική αυξάνονται κατά 8,8%, λόγω της μεγάλης αύξησης προς τις ΗΠΑ (12,7%).

Σημαντική είναι η άνοδος (12%) προς τις χώρες της Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων Κρατών, λόγω της σημαντικής ανόδου προς τη Ρωσία (31%).

Αντιθέτως, οι εξαγωγές υποχώρησαν κατά 6,5% προς τις χώρες της Μ.Ανατολής και Β.Αφρικής, παρέμειναν πρακτικώς στάσιμες προς τις χώρες της ΝΑ. Ασίας και υποχώρησαν προς τις χώρες της Λατινικής Αμερικής.

Οι εισαγωγές στο ίδιο διάστημα μειώθηκαν ελαφρά κατά 2,9%, αλλά ήταν αυξημένες κατά 7,5% προς την ΕΕ-27. Μειωμένες ήταν οι εισαγωγές από τις άλλες περιοχές.

Η αύξηση της αξίας των εξαγωγών αγροτικών και βιομηχανικών προϊόντων αντιστάθμισε τη μεγάλη πτώση της αξίας των εξαγωγών καυσίμων και «ειδών και συναλλαγών μη ταξινομημένων κατά κατηγορίες».

Οι εξαγωγές των αγροτικών προϊόντων αυξήθηκαν κατά 10,6% με αποτέλεσμα να διευρύνουν τη συμμετοχή τους στο σύνολο των ελληνικών εξαγωγών σε 20,7%.

Ανοδο σημείωσαν επίσης οι εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων κατά 5,2%, ενώ υποχώρησαν σημαντικά οι εξαγωγές πετρελαιοειδών και πρώτων υλών, καθώς και των «ειδών και συναλλαγών μη ταξινομημένων κατά κατηγορίες» με αποτέλεσμα τον περιορισμό της ανόδου της συνολικής αξίας των εξαγωγών.