Αγορά: Παλαιάς κοπής (Βικτωρίας, Εδουάρδου, Γεωργίου) 143,99 €, Παλαιάς κοπής (Ελισάβετ 1973 και προγενέστερα) 143,99 , Νέας κοπής (Ελισάβετ 1974 και μεταγενέστερα) 143,99 €, Πώληση: Ελισάβετ νέας κοπής 160,74