Δύο εταιρείες κατέθεσαν τελικά χθες προσφορές για το καζίνο της Κέρκυρας, διαγωνισμό για την αποκρατικοποίηση του οποίου διενεργεί η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης. Στην τελική φάση συμμετείχαν η Regency Εntertainment Ψυχαγωγική & Τουριστική ΑΕ που ελέγχει τα καζίνα στην Πάρνηθα με συμμετοχή 49% και στη Θεσσαλονίκη και η Vivere Εntertainment Εμπορική και Συμμετοχών ΑΕ που λειτουργεί τα καζίνα στο Ρίο και στην Ξάνθη, ενώ από τις προσφορές απείχε η Club Ηotel Casino Loutraki παρά το ενδιαφέρον που είχε εκδηλώσει αρχικά. Η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί ως το τέλος του Ιανουαρίου του 2009, οπότε θα αποσφραγιστούν οι οικονομικές προσφορές, ενώ ταυτόχρονα θα έχει παρέλθει και η περίοδος ενστάσεων. Χθες ωστόσο εξετάστηκε το τεχνικό μέρος των προσφορών, κατά τη διάρκεια του οποίου έγινε έλεγχος των δικαιολογητικών, καθώς κατατέθηκαν και οι σχετικές εγγυητικές επιστολές. Σημειώνεται, τέλος, ότι η πρόσκληση για τον διαγωνισμό έγινε τον Αύγουστο του 2007 με πλειοδοτική διαδικασία η οποία αφορά το 100% των μετοχών του καζίνου. Στη συνέχεια το αποτέλεσμά του θα κληθεί να επικυρώσει με απόφασή της η Διυπουργική Επιτροπή Αποκρατικοποιήσεων.