Τα πρώτα σημάδια της παρακμής του εμπορικού κέντρου της Αθήνας άρχισαν να γίνονται όλο και πιο εμφανή από την απογείωση των ενοικίων. Είναι η περίοδος της χρηματιστηριακής άνθησης, που όμως ολοκλήρωσε τον κύκλο της το 2000. Οι τιμές των ενοικίων διατηρήθηκαν σταθερές για τα επόμενα τρίατέσσερα χρόνια και μετά το 2004- δηλαδή τα τρία- τέσσερα τελευταία χρόνια- λόγω της όλο και μεγαλύτερης οικονομικής στενότητας των καταναλωτών, που αποτελεί σαφή ένδειξη της νέας φάσης στην οποία έχει εισέλθει το αθηναϊκό εμπόριο, τα ενοίκια των εμπορικών χώρων του κέντρου άρχισαν να μειώνονται και παράλληλα να αυξάνονται χρόνο με τον χρόνο τα ξενοίκιαστα καταστήματα.

Σύμφωνα μάλιστα με στοιχεία του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών και της Ενωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων, περίπου 15 στα 100 καταστήματα είναι προς ενοικίαση, ενώ στα τέλη του προηγούμενου έτους, του 2007, τα αδιάθετα εμπορικά ακίνητα ήταν 14 στα 100. Ετσι αυξάνονται οι διαθέσιμοι χώροι στους κεντρικούς δρόμους του κέντρου της πρωτεύουσας (Αθηνάς, Αιόλου, Ερμού, Πανεπιστημίου και Σταδίου), ενώ στα καταστήματα που βρίσκονται στους δρόμους του ιστορικού κέντρου της πόλης παρουσιάζεται οριακή βελτίωση του σχετικού δείκτη.

Η επιδείνωση του δείκτη διαθεσιμότητας εμπορικών χώρων αντικατοπτρίζει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν λόγω γενικότερης οικονομικής συγκυρίας οι εμπορικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο κέντρο της πρωτεύουσας. Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις της περιοχής, εκτός από τη γενικότερη οικονομική κάμψη των καταναλωτών στη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2008, κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν και τις επιπτώσεις από το γεγονός ότι οι κεντρικοί δρόμοι του κέντρου της πρωτεύουσας ήταν «αποκλεισμένοι» για το ευρύ καταναλωτικό κοινό τουλάχιστον για επτά- οκτώ εργάσιμες ημέρες κάθε μήνα. Το γεγονός αυτό, πέρα από τη μείωση των πωλήσεων, επηρεάζει σημαντικά και τα στοιχεία κόστους των επιχειρήσεων (μόνο το κόστος μισθοδοσίας για τις επιχειρήσεις εμπορίου και υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται στο κέντρο της πρωτεύουσας εκτιμάται ότι κινείται στα επίπεδα των 400.000 ευρώ ημερησίως, ενώ το συνολικό ημερήσιο λειτουργικό κόστος υπολογίζεται ότι υπερβαίνει το 1 εκατ. ευρώ). Κι όλα αυτά βεβαίως πριν από τα τελευταία γεγονότα.