Ξεπέρασε το 37% το ποσοστό των «νέων ανέργων», δηλαδή των παιδιών που εισέρχονται για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας αναζητώντας απασχόληση και δεν τη βρίσκουν, ενώ οι μακροχρόνια άνεργοι (πάνω από 12 μήνες) αποτελούν το 52,2% του συνόλου των ανέργων το τρίτο τρίμηνο του έτους. Σημειώνεται ότι κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2008 το ποσοστό των νέων ανέργων είχε καταγραφεί χαμηλότερο, στο 36,5%, όπως και το ποσοστό της μακροχρόνιας ανεργίας που ήταν στο 51,5%.

Χθες η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (ΕΣΥΕ) έδωσε στη δημοσιότητα τα στοιχεία της έρευνας εργατικού δυναμικού γ΄ τριμήνου 2008 από τα οποία προκύπτει ότι αυξήθηκαν και οι «νέοι άνεργοι» και οι μακροχρόνια άνεργοι, γεγονός φυσικά ιδιαίτερα ανησυχητικό.

Κατά τα άλλα, η ΕΣΥΕ ανακοίνωσε ότι η ανεργία σημείωσε το γ΄ τρίμηνο του 2008 νέα μείωση στο 7,2% από 7,9% που ήταν το ίδιο τρίμηνο του 2007. Το ποσοστό ανεργίας αντιστοιχεί σε 355.145 άτομα. Η ανεργία πλήττει και πάλι κυρίως τις γυναίκες, σε ποσοστό 10,8%, και λιγότερο τους άνδρες, σε ποσοστό 4,7%. Η συνολική ανεργία μπορεί να καταγράφεται στο 7,2%, αλλά στις ηλικίες μεταξύ 15 ως 29 ετών η ανεργία φθάνει το 15,6%, ενώ ειδικά στις ηλικίες 15-24 ετών προσεγγίζει το 25%. Σε ό,τι αφορά την ανεργία ανά περιφέρεια η εικόνα παρουσιάζεται ως εξής:

* Στις περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, η ανεργία φθάνει αντιστοίχως το 12,5%, το 10% και το 9,5%.

* Στην περιφέρεια Θεσσαλίας η ανεργία καταγράφεται στο 8,9%, στην Κεντρική Μακεδονία και στη Στερεά Ελλάδα από 8,2% και στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη στο 8%.

* Στις περιφέρειες Πελοποννήσου και Αττικής η ανεργία είναι 6,5% και 6,4% αντιστοίχως και στα Ιόνια νησιά 4,2%.

* Στις περιφέρειες της Κρήτης, του Βορείου Αιγαίου και του Νοτίου Αιγαίου η ανεργία κοντεύει να εξαλειφθεί, αφού τα ποσοστά της είναι 4,2%, 3,7% και 2,9%, αντιστοίχως.

Ε ξάλλου, είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι η ανεργία στους κατόχους μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων φθάνει το 5,9%, στα άτομα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης το 5,6% και στα άτομα με πτυχία Ανώτερης Τεχνολογικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης το 9,6%. Με απολυτήριο μέσης εκπαίδευσης οι άνεργοι καλύπτουν το 7,6% του συνόλου τους. Αντιθέτως, χαμηλά ποσοστά ανεργίας καταγράφονται στα άτομα που δεν έχουν πάει καθόλου σχολείο (4,5%), σε όσους έχουν τελειώσει μερικές τάξεις του Δημοτικού (4,7%) και με απολυτήριο Δημοτικού (5,3%).

Από το σύνολο των ανέργων (355.145 άτομα) το 85,8% αναζητεί εργασία με πλήρη απασχόληση. Το 39% αναζητεί αποκλειστικά πλήρη απασχόληση και το 46,8% πλήρη αλλά στην ανάγκη και μερική απασχόληση. Τέλος, σε ό,τι αφορά τους απασχολούμενους ανά τομέα της οικονομίας διαπιστώνεται ότι στον πρωτογενή τομέα σημειώθηκε οριακή αύξηση κατά 0,3% το γ΄ τρίμηνο του 2008 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2007, ενώ στο δευτερογενή τομέα καταγράφηκε μείωση κατά 0,2% (και ειδικά στη μεταποίηση 3,5%). Αντιθέτως, ο τριτογενής τομέας παρουσιάζει αύξηση περίπου 1,7%.