Εκλογές και συγκυβέρνηση των δύο μεγάλων κομμάτων με βάση προκαθορισμένο πρόγραμμα ζητεί ο ΣΕΒ! Η αβεβαιότητα για το μέλλον και η ανασφάλεια που νιώθουν οι έλληνες βιομήχανοι (και οι επιχειρηματίες γενικότερα), με την οικονομική κρίση και την κοινωνική αναταραχή, τους ωθούν όλο και περισσότερο στην υποβολή προτάσεων πολιτικού χαρακτήρα με βασικό σημείο αναφοράς τη «συσπείρωση» του μεγαλύτερου τμήματος της αστικής τάξης.