«Στο Συμβούλιο επήλθε τελικά συμβιβασμός, ο οποίος επιτρέπει στα κράτη-μέλη να χρησιμοποιήσουν δημοσιονομικούς πόρους εφόσον το επιθυμούν και εφόσον κρίνουν ότι μπορούν να το χρηματοδοτήσουν προκειμένου να εξουδετερώσουν τις επιπτώσεις της ύφεσης. Η Ελλάδα ευρισκόμενη στο επίκεντρο μιας κρίσης χρηματοδότησης του δημοσίου χρέους της και έχοντας προ πολλού ξεπεράσει το όριο της συνθήκης που αφορά το δημοσιονομικό έλλειμμα,δεν έχει ουσιαστικές δυνατότητες χρήσης δημοσιονομικού πακέτου, με δεδομένους τους περιορισμούς εσωτερικού και εξωτερικού δανεισμού.Για την Ελλάδα επείγει αυτή τη στιγμή η εκπόνηση και η εφαρμογή ενός μακρόπνοοου σχεδίου ανόρθωσης της οικονομίας με επίκεντρο την ανταγωνιστικότητα,την Παιδεία και τους θεσμούς. Θα ήταν ενδεδειγμένη μια μείωση των αμυντικών δαπανών και αύξηση των πόρων για την Παιδεία».

Ο Ι. Στουρνάρας είναι καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, επιστημονικός διευθυντής του ΙΟΒΕ.