Α ρνητικές επιδόσεις καταγράφει η Ελλάδα στους δείκτες του ΟΟΣΑ σε σχέση με την αποτελεσματικότητα που πρέπει να έχει η υποχρεωτική εκπαίδευση (Δημοτικό- Γυμνάσιο) σε επιστημονικά θέματα. Αν εξαιρεθούν η Τουρκία και το Μεξικό, η Ελλάδα βρίσκεται στο χαμηλότερο σημείο της κατάταξης, ενώ τα τελευταία χρόνια η κατάσταση μοιάζει να επιδεινώνεται. Αυτό είναι το συμπέρασμα από την πρώτη ανακοίνωση των μετρήσεων ΡΙSΑ του ΟΟΣΑ. Ολόκληρη η έκθεση του οργανισμού αναμένεται να δημοσιοποιηθεί στις 4 Δεκεμβρίου.

Σε αυτή την κατάταξη η Ελλάδα βαθμολογείται με 473, πολύ πιο κάτω από τον μέσον όρο των χωρών του ΟΟΣΑ που είναι 500. Πριν από τρία χρόνια σε ανάλογη μέτρηση η θέση της ήταν κακή, τώρα όμως παρουσιάζεται ακόμη χειρότερη, καθώς έχει χάσει 8 επιπλέον μονάδες. Ανάλογη είναι και η επίδοση της Ιταλίας, δεν μπορεί ωστόσο να ειπωθεί το ίδιο και για δύο άλλες χώρες του ευρωπαϊκού Νότου: η Πορτογαλία, παρά τη χαμηλή θέση τηςμαζί με την Ελλάδα- κατέγραψε βελτίωση, ενώ η Ισπανία μπορεί να μη μετέβαλε ουσιαστικά τη θέση της, βρίσκεται όμως κάπως υψηλότερα.

Στο άλλο άκρο της πυραμίδας, η Φινλανδία για μία ακόμη φορά έρχεται πρώτη, βελτιώνοντας μάλιστα ουσιαστικά (15 ολόκληρες μονάδες) την ήδη καλή επίδοσή της και απέχοντας 21 μονάδες από την επόμενη χώρα που είναι το Χονγκ Κονγκ. Το ενδιαφέρον με τη Φινλανδία δεν είναι τόσο το ότι βρίσκεται στην κορυφή μιας κατάταξης που κατασκευάζεται με άξονα τις επιστημονικές γνώσεις, αλλά ότι έχει εξαιρετικά καλές επιδόσεις με σχετικά μικρές αποκλίσεις μεταξύ των μαθητών της: ελάχιστοι είναι οι μικροί Φινλανδοί που δεν τα πάνε καλά. Σύμφωνα με ειδικούς σε θέματα Παιδείας, αυτό μοιάζει να συνδέεται με το γεγονός ότι η Φινλανδία «ταυτόχρονα έρχεται πρώτη στις κατατάξεις της διεθνούς ανταγωνιστικότητας και της καλύτερης αντίληψης για την κοινωνική διαφθορά». Ο κεντρικός κορμός της Ευρώπης (Γαλλία, Γερμανία, Βρετανία) βρίσκεται πάνω από τον μέσον όρο του ΟΟΣΑ και, παρ΄ ότι καταγράφει σημαντικές αυξομειώσεις (-16 η Γαλλία, +14 η Γερμανία) τείνει να συγκλίνει προς αυτόν. Η Ιαπωνία και οι ΗΠΑ κατέγραψαν μειώσεις αλλά ενώ η πρώτη βρίσκεται πάνω από τον μέσον όρο, οι ΗΠΑ βρίσκονται πιο κάτω από αυτόν. Το πρόγραμμα ΡΙSΑ (Διεθνές Πρόγραμμα Αποτίμησης των Μαθητών) είναι μια ποιοτική έρευνα που έχει ξεκινήσει ο ΟΟΣΑ την τελευταία δεκαετία για να μελετήσει όχι τόσο αυτό καθεαυτό το εκπαιδευτικό σύστημα όσο το πώς αυτό μεταφράζεται σε ικανότητες όσον αφορά τους 15χρονους μαθητές. Η έρευνα διεξήχθη σε 57 χώρες και σε δείγμα 400.000 μαθητών. Σημειώνεται πάντως ότι τα στοιχεία δεν είναι πάντοτε συγκρίσιμα με εκείνα του 2003, καθώς ορισμένες χώρες είτε δε συμμετείχαν τότε είτε δε συμμετέχουν τώρα, ενώ διαφορετικός είναι και ο προσανατολισμός των δύο ερευνών.