• Αναζήτηση
 • Ο νέος κύκλος της ανάπτυξης

  Ο νέος κύκλος της ανάπτυξης * H πρόοδος και ο εκσυγχρονισμός της ελληνικής οικονομίας τα προηγούμενα χρόνια είναι οι πυλώνες για να περάσει το ρεύμα υψηλής και ισόρροπης ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια, περιορίζοντας ταυτόχρονα και όσα προβλήματα άργησαν να αντιμετωπιστούν ή καμιά φορά παραμελήθηκαν ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ Με θεμέλιο το έργο της περιόδου Σημίτη και όραμα τις δεσμεύσεις και την προοπτική που

  Με θεμέλιο το έργο της περιόδου Σημίτη και όραμα τις δεσμεύσεις και την προοπτική που χαράζει ο Γιώργος Παπανδρέου, η ελληνική οικονομία μπορεί να γνωρίσει έναν νέο ισχυρό κύκλο ανάπτυξης, απασχόλησης και αλληλεγγύης.


  Οι στόχοι για τη δημιουργία πολλών χιλιάδων νέων θέσεων εργασίας, η διάδοση της επιχειρηματικότητας, η προσέλκυση περισσότερων διεθνών επενδύσεων και η ανάδειξη της Ελλάδας σαν του ισχυρού οικονομικού και πολιτικού κέντρου της NA Ευρώπης είναι η απάντηση στις σημερινές προκλήσεις. Μέσα σε ένα περιβάλλον δημοσιονομικής σταθερότητας και διαρθρωτικών αλλαγών. Συνδυάζοντας την αμοιβαία μείωση των εξοπλισμών Ελλάδος – Τουρκίας για να αποδώσουμε ένα μεγαλύτερο μέρισμα στην παιδεία και στην κοινωνική πολιτική. Ενισχύοντας τα εισοδήματα των εργαζομένων παράλληλα με την κατάρτιση στις σύγχρονες γνώσεις. H πρόοδος και ο εκσυγχρονισμός της ελληνικής οικονομίας τα προηγούμενα χρόνια είναι οι πυλώνες για να περάσει το ρεύμα υψηλής και ισόρροπης ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια, περιορίζοντας ταυτόχρονα και όσα προβλήματα άργησαν να αντιμετωπιστούν ή καμιά φορά παραμελήθηκαν επειδή η δυσμενής διεθνής συγκυρία επέβαλλε άλλες προτεραιότητες.


  Τα προηγούμενα χρόνια προτάξαμε την έντονη ανάπτυξη για να ολοκληρώσουμε τις υποδομές και να σπάσουμε τον σκληρό πυρήνα της ανεργίας κάτω από το επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Δεν θα πρέπει βέβαια να ξεχνάμε τις αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας των οικονομικών μεταναστών που υποδέχτηκε η χώρα μας. H τάση αυτή έχει σταθεροποιηθεί με τις πολιτικές ενσωμάτωσης των μεταναστών. Οι πολιτικές στην απασχόληση και τη μείωση της ανεργίας θα αποδώσουν ακόμη περισσότερο την επόμενη τετραετία, με αποτέλεσμα τη ραγδαία πτώση της ανεργίας στο 6%.


  Μεταρρυθμίσαμε το φορολογικό σύστημα, δώσαμε βιωσιμότητα τριών δεκαετιών στο IKA, μειώσαμε δραστικά τη γραφειοκρατία σε αρκετές κρίσιμες δραστηριότητες. Δημιουργήσαμε ένα νέο φορολογικό σύστημα μειώνοντας τους συντελεστές φορολογίας για τα φυσικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις. Απλουστεύσαμε σημαντικά τις φορολογικές διαδικασίες, μειώνοντας το διαχειριστικό κόστος των επιχειρήσεων. Καταργήσαμε τα φορολογικά πρόστιμα και την απόρριψη των βιβλίων, καθιερώσαμε τον λογιστικό προσδιορισμό των φορολογητέων κερδών. Δημιουργήσαμε ένα διαφανές και αντικειμενικό σύστημα φορολογικού ελέγχου με την εισαγωγή τού μοριακού καταλογισμού που μειώνει τις δυνατότητες αυθαιρεσίας και συναλλαγής κατά τον έλεγχο. Εισαγάγαμε μαζικά την πληροφορική στη διαχείριση του φορολογικού και τελωνειακού συστήματος και τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις για τον ευκολότερο εντοπισμό της φοροδιαφυγής. Δημιουργήσαμε την Ηλεκτρονική ΔΟΥ, που επιτρέπει την ηλεκτρονική συναλλαγή πολιτών και επιχειρήσεων σε πλήθος φορολογικών θεμάτων, χωρίς την ανάγκη προσωπικής παρουσίας.


  H δεκαετής φορολογική νηνεμία, η δημιουργία ενός νέου κλίματος εμπιστοσύνης για τον φορολογούμενο, η καλύτερη αντιμετώπιση των παράνομων πρακτικών γίνονται τώρα ρεαλιστικές.


  Οι νέες βασικές υποδομές (οδικά έργα πρωτεύουσας, αεροδρόμιο, μετρό και τραμ, ΠΑΘΕ, γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου, Εγνατία, σιδηροδρομικός ΠΑΘΕ, λιμενικά έργα, αεροδρόμια σε όλη τη χώρα, βιολογικοί καθαρισμοί) βελτιώνουν την ποιότητα ζωής αλλά και την ανταγωνιστικότητα και παραγωγικότητα της ελληνικής οικονομίας. Ενθαρρύνουν τις ιδιωτικές επενδύσεις. Δημιουργούν το υπόβαθρο ενός νέου κύκλου ισχυρής ανάπτυξης.


  Βελτιώσαμε την ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με προγράμματα που ενισχύουν τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό, την αξιοποίηση της πληροφορικής στην παραγωγή και στην εμπορία, την εξωστρέφεια, τη δημιουργία απασχόλησης.


  Μπορούμε τώρα να συνδυάσουμε πιο αποτελεσματικά τη γνώση με τη μικρομεσαία επιχείρηση και να της δώσουμε μεγαλύτερη ικανότητα ανταγωνισμού στις διεθνείς αγορές. Ενθαρρύνουμε την ατομική επιχειρηματικότητα και ενισχύουμε την απασχόληση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.


  Προχώρησε εντατικά η αναδιάρθρωση και αποκρατικοποίηση των δημοσίων επιχειρήσεων μέσω της διάθεσης πακέτων μετοχών σε θεσμικούς επενδυτές ή της στρατηγικής συνεργασίας με ιδιώτες (ΟΤΕ, ΟΠΑΠ, ΔΕΗ, EXAE, ΕΛΛΠΕ, Ιωνική, ETBA, Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, Καζίνο κτλ.). Τα οφέλη από τις αποκρατικοποιήσεις ήταν πολλαπλά: μείωση δημοσίου χρέους, βελτίωση της διαχείρισης και της αποτελεσματικότητας των επιχειρήσεων, προσέλκυση ξένων επενδύσεων, ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας. Μπορούμε τώρα να έχουμε χαμηλότερες τιμές στις παρεχόμενες υπηρεσίες, καλύτερη πρόσβαση των καταναλωτών και ισχυρότερη παρουσία στο εξωτερικό.


  Ενισχύσαμε την ανάπτυξη των περιφερειών της χώρας επενδύοντας στους τομείς των υποδομών, της εκπαίδευσης, των υπηρεσιών υγείας – πρόνοιας, στις αγροτικές υποδομές. Το 80% των συνολικών πόρων του νέου αναπτυξιακού προγράμματος (Γ’ ΚΠΣ) διατίθεται για έργα και παρεμβάσεις στις περιφέρειες. Ενισχύσαμε την αγροτική επιχειρηματικότητα, το αγροτικό εισόδημα και πρότυπες επιχειρηματικές δραστηριότητες στην ύπαιθρο. Τα αποτελέσματα των επιλογών αυτών είναι ορατά στην ελληνική κοινωνία. Σε αντίθεση με τη γενική εικόνα που εμφανίζεται στην Ευρώπη, στη χώρα μας έχουμε σαφή τάση μείωσης των περιφερειακών ανισοτήτων. Χρειάζεται όμως να προχωρήσουμε με ταχύτερα βήματα στο μέλλον. H αποδέσμευση όλων των εθνικών πόρων που επικεντρώθηκαν στη χρηματοδότηση ολυμπιακών έργων θα κατευθυνθούν την επόμενη τετραετία στη χρηματοδότηση έργων και παρεμβάσεων στην περιφέρεια.


  Σε πλήρη αντίθεση με τη Νέα Δημοκρατία το ΠαΣοΚ έχει πρόγραμμα με θέσεις και δεσμεύσεις, με εμπειρία αλλά και με επίγνωση των κρίσιμων αδυναμιών και προβλημάτων. Αν η αξιοπιστία μετρά στο αποτέλεσμα της οικονομικής πολιτικής και αν η προοπτική πρέπει να πείθει τους νέους ότι θα ζήσουν σε μια καλύτερη εποχή, τότε ήδη ξέρουν ότι η απάντηση είναι ΠαΣοΚ.


  Ο κ. Νίκος Χριστοδουλάκης είναι υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών

  Πολιτική