Ο πρόεδρος της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων απειλεί με παραίτηση αν η κυβέρνηση επιδιώξει την υποβάθμιση του έργου της.