Εν τω μεταξύ, όπως ανακοίνωσε χθες στο Χρηματιστήριο Αθηνών η Αγροτική Ασφαλιστική οι προσφορές για την πώληση του 50,08% των μετοχών της ανοίχθηκαν στις 8.9.2008 και αξιολογούνται από την αρμόδια επιτροπή της Τράπεζας και τον σύμβουλο και όλη η διαδικασία θα έχει ολοκληρωθεί ως το τέλος Οκτωβρίου του 2008.