Τις προδιαγραφές των θεματικών πάρκων για την υπαγωγή τους στο καθεστώς κινήτρων και τη χρηματοδότησή τους από τον αναπτυξιακό νόμο (Ν. 3299/2004) καθορίζει για πρώτη φορά η κοινή υπουργική απόφαση που υπέγραψε την Τρίτη ο υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης κ. Αρ. Σπηλιωτόπουλος . Με την ΚΥΑ τα θεματικά πάρκα ορίζονται ως εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής, όπου προσφέρονται ψυχαγωγικές ή μορφωτικές υπηρεσίες στους επισκέπτες, ενώ περιλαμβάνονται πολλά και διαφορετικά είδη με στόχο να αναπτυχθούν αντίστοιχες επιχειρήσεις. Ακόμη ορίζονται τα ειδικά χαρακτηριστικά τους, οι προδιαγραφές για την επιλογή της θέσης και τα χωροταξικά κριτήρια, η διαδικασία έγκρισης εγκατάστασης, οι προδιαγραφές, οι υποχρεωτικές λειτουργικές απαιτήσεις και η απόκτηση ειδικού σήματος λειτουργίας. Η προβλεπόμενη διαδικασία έγκρισης για ίδρυση, επέκταση ή εκσυγχρονισμό ενός θεματικού πάρκου περιλαμβάνει τέσσερα στάδια ελέγχου, τα οποία αφορούν τη σκοπιμότητα, την καταλληλότητα, την επάρκεια των μελετών και τη λειτουργική ετοιμότητα. Σημειώνεται τέλος ότι τα θεματικά πάρκα αποτελούν σημαντικό πόλο έλξης τουριστών, ενώ αναμένεται να αποτελέσουν πόλο έλξης σημαντικού επενδυτικού ενδιαφέροντος, να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας και να συμβάλουν στην ανάπτυξη λιγότερο αναπτυγμένων ως σήμερα περιοχών.

Στον επαναπροσδιορισμό του αναπτυξιακού νόμου σε ό,τι αφορά τις νέες ξενοδοχειακές μονάδες αναφέρθηκε χθες ο κ. Σπηλιωτόπουλος σε δηλώσεις του για την τουριστική κίνηση στην Κρήτη κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο νησί. Ο υπουργός σημείωσε ότι χάρη στον νόμο έχουν προστεθεί πολλές καινούργιες κλίνες οι οποίες επηρεάζουν τις πληρότητες των παλαιών ξενοδοχείων, ενώ υπογράμμισε ότι θα έπρεπε να δοθεί έμφαση στην ανακαίνιση των ήδη υφισταμένων.

Εν τω μεταξύ για την κατάρτιση σχεδίων αντιμετώπισης προβλημάτων στις τουριστικές περιοχές της χώρας κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου συνεδριάζει σήμερα υπό τον υπουργό η Επιτροπή Διαχείρισης Κρίσεων του υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης. Στην επιτροπή συμμετέχουν εκπρόσωποι των υπουργείων Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Αμυνας, ΠΕΧΩΔΕ, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης, καθώς και τουριστικών φορέων.