Τα έργα και οι ημέρες της παρούσης κυβερνήσεως σπανίως δίνουν αφορμές επαίνων. Χθες συνέβη το απίστευτον: σε δύο διαφορετικά και άσχετα μεταξύ τους θέματα η κυβέρνηση πέρασε τις εξετάσεις της.

Πρώτον, έδειξε ότι μπορεί να σώζει έστω και την ύστατη ώρα την αξιοπρέπεια του κράτους- έδωσε ο υπουργός των Οικονομικών στον υπουργό Πολιτισμού τα αναγκαία χρήματα, όπως σημείωνε χθες «Το Βήμα».

Δεύτερον, λύεται νομοθετικώς το ζήτημα της καύσεως των νεκρών. Ανεξαρτήτως θρησκευτικών πεποιθήσεων, δογμάτων και παραδόσεων ο πολίτης αποκτά επιτέλους το δικαίωμα να είναι σεβαστή η έσχατη θέλησή του.

Βεβαίως δεν πρόκειται για τομές, από αυτές που έχει υποσχεθεί η κυβέρνηση. Αλλά από το ολότελα…