Καθ΄ οδόν βρίσκονται 522.960 εκκαθαριστικά σημειώματα καθώς χθες η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων ολοκλήρωσε την επεξεργασία της 8ης παρτίδας φορολογικών δηλώσεων. Ο μέσος φόρος που θα κληθούν να καταβάλουν 148.084 φορολογούμενοι που θα παραλάβουν χρεωστικό εκκαθαριστικό σημείωμα ανέρχεται σε 2.027 ευρώ, ενώ το μέσο επιστρεφόμενο ποσό για 129.832 φορολογουμένους είναι 605 ευρώ. Αντίθετα, 245.044 πολίτες δεν θα πληρώσουν ούτε θα τους επιστραφεί κάποιο ποσό καθώς το αποτελέσματα της εκκαθάρισης ήταν μηδενικό. Συνολικά ως σήμερα έχουν εκκαθαριστεί 3.603.118 φορολογικές δηλώσεις, από τις οποίες το 80,5% επέχουν θέση φορολογικής ενημερότητας. Δηλαδή ένας στους πέντε πολίτες φαίνεται να έχει χρέη στην Εφορία.