Η ελληνική αγορά ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών είναι κατά τον κ. Πάτρικ Φόγκελ, διευθύνοντα σύμβουλο και CΕΟ της Μedia-Saturn-Ηolding Ελλάδος, μία από τις πιο δυναμικές. Ερωτηθείς από «Το Βήμα» σχετικά με τη δραστηριοποίηση της Saturn στη χώρα μας, θεωρεί ειδοποιό διαφορά της από τον ανταγωνισμό την προηγμένη διαμόρφωση των καταστημάτων της.

– Πώς λειτουργεί ο ανταγωνισμός στην ελληνική αγορά ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών;

«Η ελληνική αγορά ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών αποτελεί μία από της πλέον δυναμικές αγορές, η οποία χρόνο με τον χρόνο γίνεται και πιο ανταγωνιστική. Η είσοδος μεγάλων διεθνών αλυσίδων, καθώς και η αναβάθμιση των δικτύων και υπηρεσιών των εγχώριων “παικτών” έδωσαν ώθηση στον κλάδο και συνέτειναν αναμφίβολα στην αύξηση του ανταγωνισμού. Οι εξελίξεις που σημειώθηκαν εντός των τελευταίων οικονομικών χρήσεων, και πιο συγκεκριμένα οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές που πραγματοποιήθηκαν, αποτελούν επιβεβαίωση του γεγονότος αυτού».

– Υπάρχει περιθώριο να διεκδικήσετε σημαντικό μερίδιο;

«Η ύπαρξη έντονου ανταγωνισμού στον κλάδο αποτελεί γεγονός αναμφισβήτητο. Η εμφάνιση νέων αλυσίδων εντείνει τον ανταγωνισμό και αποδεικνύει τη δυναμική της αγοράς. Κατά την προσωπική μου άποψη, η παρουσία πολλών ανταγωνιστών ή η είσοδος νέων δεν είναι αυτό που καθορίζει το μερίδιο που μπορεί να αποκομίσει μια αλυσίδα. Αυτό που αποτελεί καθοριστικό παράγοντα επιτυχίας είναι η ποιότητα των προϊόντων, οι ανταγωνιστικές τιμές και η άρτια παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών».

– Η είσοδός της Saturn στην αγορά θα οδηγήσει σε νέες μειώσεις τιμών για τους καταναλωτές;

«Η Saturn είναι μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες αλυσίδες στην αγορά των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών. Ειδοποιός διαφορά της εταιρείας αποτελεί η διαμόρφωση των καταστημάτων της, τα οποία παραπέμπουν σε ένα προηγμένο τεχνολογικά περιβάλλον. Η εταιρεία επενδύει στον σχεδιασμό των καταστημάτων με συνέπεια πολλά από αυτά να έχουν καταστεί σημεία αναφοράς. Παράλληλα, είμαι πεπεισμένος ότι η τιμολογιακή μας πολιτική σίγουρα δεν θα περάσει απαρατήρητη από το σύνολο του ανταγωνισμού».

– Σε τι ύψους επένδυση πρόκειται να προβεί η εταιρεία σας και πότε πιστεύετε ότι θα φθάσει στη χρυσή τομή;

«Το ύψος της επένδυσης αποτελεί άμεση συνάρτηση του συνολικού αριθμού καταστημάτων που θα ανοίξουν εντός των επόμενων ετών, ο οποίος δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί, και αυτό οφείλεται κυρίως στις ιδιαιτερότητες της ελληνικής αγοράς ακινήτων και πιο συγκεκριμένα στη διαθεσιμότητα των κατάλληλων χώρων που θα επιτρέπουν τη στέγαση των καταστημάτων μας. Σημασία για εμάς έχει η ικανοποίηση των αναγκών του έλληνα καταναλωτή και το χτίσιμο μιας αμφίδρομης σχέσης εμπιστοσύνης. Ετσι θα είμαστε όλοι κερδισμένοι».