Σε διοικητικές αλλαγές προχωρεί η Μarfin Ρopular Βank. Αναλυτικότερα, ο κ. Η.Κουνάδης , ως σήμερα αντιπρόεδρος της Επενδυτικής Τράπεζας (ΙΒG), θυγατρικής κατά 92% της Μarfin Εγνατία Τράπεζας, αναλαμβάνει τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Επενδυτικής Τράπεζας και καθήκοντα μέλους της εκτελεστικής επιτροπής της ΜΡΒ. Ο κ. Κ.Μάγειρας, διευθυντής Wholesale Βanking του ομίλου, αναλαμβάνει και καθήκοντα μέλους της εκτελεστικής επιτροπής της ΜΡΒ. Επίσης ανακοίνωθηκαν και οι ακόλουθες αλλαγές. Ο κ. Μ.Stefanel, μέχρι πρότινος διευθύνων σύμβουλος της Επενδυτικής Τράπεζας, αποχωρεί από τον όμιλο. Ο κ. Γ.Κουλούρης αναλαμβάνει τα καθήκοντα του head of Ιnternational Ιnvestment Βanking Unit και ο κ. Μ.Κορνάρος αναλαμβάνει τα καθήκοντα του head of Greek Ιnvestment Βanking Unit. Και οι δύο θα αναφέρονται απευθείας στον κ. Η. Κουνάδη. Ο κ. Δ.Μαναήλογλου αναλαμβάνει τα καθήκοντα του Group Director of Wealth Μanagement της ΜΡΒ..