Ενας σμηνίας, ο οποίος βάλθηκε να κάψει μια σφηκοφωλιά δίπλα στη σκοπιά του, ευθύνεται για την πυρκαϊά της Οινόης.