Τέσσερις διεθνείς πλειοδοτικούς διαγωνισμούς για την παραχώρηση των τουριστικών λιμένων Αργοστολίου, Μυτιλήνης, Μαλίων Κρήτης και Ζακύνθου σε ιδιώτες για 40 χρόνια, προκήρυξε το υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης. Για τη μαρίνα Μυτιλήνης με 200 θέσεις ελλιμενισμού, το εφάπαξ τίμημα ορίστηκε σε 2 εκατ. ευρώ, ενώ οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν πενταετές επιχειρηματικό πλάνο για την ολοκληρωμένη ανάπτυξή της. Για τις άλλες τρεις μαρίνες, οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να καταθέσουν δεκαετές επιχειρηματικό σχέδιο ενώ το αντάλλαγμα ορίζεται σε 1 εκατ. ευρώ για το Αργοστόλι (190 θέσεις ελλιμενισμού) και 500.000 ευρώ για τα Μάλια της Κρήτης και τη Ζάκυνθο (300 και 150 θέσεις ελλιμενισμού αντίστοιχα).

Οι φορείς διαχείρισης αναλαμβάνουν την ευθύνη των τουριστικών λιμένων και κατά περίπτωση την αποπεράτωση των λιμενικών ή/και χερσαίων εγκαταστάσεων.