Εγγυητικές επιστολές ύψους €500.000 ζητεί ο υπουργός Παιδείας κ. Ευρ.Στυλιανίδης (φωτογραφία)από τους ιδιοκτήτες Κέντρων Ελευθέρων Σπουδών που επιθυμούν να μπουν στο club των κολεγίων. Οι υπόλοιποι ή θα κλείσουν ή θα περιοριστούν στον ρόλο των εργαστηρίων επαγγελματικής κατάρτισης.