Σταθεροί θα μένουν οι όροι των στεγαστικών δανείων ακόμη και όταν μεταβιβάζονται από τον αρχικό δανειστή (τράπεζα ή άλλον πιστωτικό οργανισμό) προς άλλο πρόσωπο, απεφάνθη το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους. Συγκεκριμένα, με βάση την ημερομηνία της αρχικής σύμβασης δανείου για αγορά πρώτης κατοικίας και όχι τις μετέπειτα συμβάσεις, οι οποίες είναι προϊόν μεταφοράς υπολοίπου ή αναχρηματοδότησης δανείου, θα υπολογίζει η Εφορία την έκπτωση από το εισόδημα ή τον φόρο.