Τετάρτη 20 Αυγούστου 2014
 
 

20-08-2014 17:19
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
1.119,97 0,99%
Ανοδικές: 71
Αμετάβλητες: 42
Καθοδικές: 20