από metereologos.gr
Παρασκευή 29 Ιουλίου 2016
 29-07-2016 17:19
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
571,33 1,51%
Ανοδικές: 55
Καθοδικές: 29
Αμετάβλητες: 12