από metereologos.gr
Τρίτη 28 Μαρτίου 2017
 

28-03-2017 10:59
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
656,41 1,52%
Ανοδικές: 40
Καθοδικές: 7
Αμετάβλητες: 13