από metereologos.gr
Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2016
Pisco Punch

Pisco Punch

Κάβα 09/02/2016 12:46
 10-02-2016 17:19
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
449,37 -0,32%
Ανοδικές: 47
Καθοδικές: 58
Αμετάβλητες: 24