από metereologos.gr
Δευτέρα 2 Μαΐου 2016
Ελιόψωμα

Ελιόψωμα

Συνταγές 27/04/2016 16:09
 28-04-2016 17:19
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
583,65 -0,15%
Ανοδικές: 52
Καθοδικές: 37
Αμετάβλητες: 12