Τετάρτη 27 Μαΐου 2015
 
 

27-05-2015 14:27
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
830,67 0,98%
Ανοδικές: 51
Καθοδικές: 33
Αμετάβλητες: 20