Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2014
 
 

23-10-2014 13:02
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
975,37 -1,85%
Ανοδικές: 25
Αμετάβλητες: 68
Καθοδικές: 14