Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2014
 
 

23-09-2014 17:19
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
1.103,70 -2,59%
Ανοδικές: 38
Αμετάβλητες: 96
Καθοδικές: 19