Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου 2014
 
 

01-09-2014 16:41
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
1.159,14 -0,23%
Ανοδικές: 45
Αμετάβλητες: 59
Καθοδικές: 18