από metereologos.gr
Παρασκευή 1 Ιουλίου 2016
 
Σοφρίτο
Συνταγές 29/06/2016 12:5130-06-2016 17:19
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
542,12 0,04%
Ανοδικές: 50
Καθοδικές: 38
Αμετάβλητες: 18