Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2014
 
 

27-11-2014 17:19
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
950,95 -2,63%
Ανοδικές: 34
Αμετάβλητες: 83
Καθοδικές: 23