Πέμπτη 31 Ιουλίου 2014
 
 

31-07-2014 12:22
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
1.170,15 -2,06%
Ανοδικές: 13
Αμετάβλητες: 59
Καθοδικές: 13