από metereologos.gr
Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2015
 
 

27-11-2015 13:45
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
650,46 1,20%
Ανοδικές: 39
Καθοδικές: 29
Αμετάβλητες: 11