Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2015
 
 

23-01-2015 17:19
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
840,44 6,14%
Ανοδικές: 106
Καθοδικές: 24
Αμετάβλητες: 11