Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2015
Nakama

Nakama

Νόστιμα 09/10/2015 12:11
 
 

09-10-2015 17:19
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
676,93 -0,17%
Ανοδικές: 44
Καθοδικές: 43
Αμετάβλητες: 16