Κυριακή 1 Μαρτίου 2015
 
 

27-02-2015 17:19
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
880,48 -2,67%
Ανοδικές: 35
Καθοδικές: 91
Αμετάβλητες: 13