από metereologos.gr
Τρίτη 25 Ιουλίου 2017
 

25-07-2017 17:19
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
843,05 -0,71%
Ανοδικές: 37
Καθοδικές: 75
Αμετάβλητες: 17