από metereologos.gr
Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2017
 

19-01-2017 16:58
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
640,96 -0,39%
Ανοδικές: 34
Καθοδικές: 61
Αμετάβλητες: 26