από metereologos.gr
Δευτέρα 30 Μαΐου 2016
 27-05-2016 17:19
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
636,83 -1,33%
Ανοδικές: 41
Καθοδικές: 59
Αμετάβλητες: 20