Πέμπτη 24 Απριλίου 2014
 
 

23-04-2014 17:19
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
1.230,20 -2,42%
Ανοδικές: 34
Αμετάβλητες: 91
Καθοδικές: 21