από metereologos.gr
Πέμπτη 28 Ιουλίου 2016
 
 
 

27-07-2016 17:19
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
569,16 0,56%
Ανοδικές: 41
Καθοδικές: 42
Αμετάβλητες: 19