Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2014
 
 
 

24-10-2014 15:41
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
988,58 -0,15%
Ανοδικές: 44
Αμετάβλητες: 57
Καθοδικές: 17