από metereologos.gr
Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2016
 
 
 

10-02-2016 10:40
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
461,66 2,40%
Ανοδικές: 10
Καθοδικές: 2
Αμετάβλητες: 5