Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 2015
Dark Romance

Dark Romance

Shopping 30/01/2015 11:08
 
 

30-01-2015 17:19
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
721,93 -1,59%
Ανοδικές: 37
Καθοδικές: 77
Αμετάβλητες: 14