από metereologos.gr
Παρασκευή 20 Ιουλίου 2018
 
 

Βαριά πρόστιμα σε πολίτες, δήμους και εταιρείες που δεν ανακυκλώνουν

Την Παρασκευή το σχετικό νομοσχέδιο στη Βουλή
Βαριά πρόστιμα σε πολίτες, δήμους και εταιρείες που δεν ανακυκλώνουν
εκτύπωσημικρό μέγεθος  μεγάλο μέγεθος

 

«Ντρίμπλα» του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στους δήμους. Τους πετά το …μπαλάκι της ανακύκλωσης και αν δεν συμμορφωθούν απειλούνται με πρόστιμα. Τα «μαύρα πρόβατα» στη διαχείριση των απορριμμάτων στην Ελλάδα παίρνουν τελικά πάνω τους όλο το βάρος του έργου. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών, το οποίο αναμένεται να εισαχθεί σήμερα Παρασκευή στη Βουλή για συζήτηση και ψήφιση, οι δήμοι αναγορεύονται σε βασικό μοχλό της αλυσίδας «πρόληψη, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση».

Μάλιστα, στις τοπικές αρχές που έως και σήμερα δεν ανακυκλώνουν παρά μόνο το 4,69% των δημοτικών απορριμμάτων, δίνεται η δυνατότητα να βάζουν πρόστιμο στους πολίτες οι οποίοι δεν συμμορφώνονται, από 20 ευρώ έως και 500 ευρώ (ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης).  Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε την Πέμπτη κατά την παρουσίαση του σχεδίου νόμου ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος κ. Σωκράτης Φάμελλος, τα πρόστιμα σε πρώτη φάση θα αφορούν εκείνους που «σαμποτάρουν», είτε ηθελημένα είτε τυχαία, την ανακύκλωση (π.χ. τοποθετώντας οργανικά σκουπίδια στον κάδο του χαρτιού) και σε δεύτερη φάση θα συνδεθούν με τη συμμετοχή στα προγράμματα ανακύκλωσης (βάσει της αρχής «πληρώνω όσο πετάω»).

«Καμπάνες» ωστόσο προβλέπονται επίσης για τους δήμους και τους παραγωγούς (ή εμπόρους) προϊόντων τα οποία υπόκεινται σε εναλλακτική διαχείριση καθώς και για τα διάφορα συστήματα διαχείρισης (συσκευασιών, μπαταριών κλπ) εάν δεν καταφέρουν να «πιάσουν» τους στόχους. Μεταξύ άλλων, προβλέπονται οι εξής κυρώσεις:

 - για τους δήμους που παραβαίνουν τις υποχρεώσεις τους για εναλλακτική διαχείριση και δεν υποβάλλουν ετήσια έκθεση για τη διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων θα επιβάλλεται πρόστιμο από 1.000 έως 100.000 ευρώ.

 - στον παραγωγό συσκευασιών και στον παραγωγό ή διαχειριστή άλλων προϊόντων, ο οποίος δεν δηλώνει τις πραγματικές ποσότητες συσκευασιών (ή άλλων προϊόντων) και παρεμποδίζει τον έλεγχο επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο από 500 έως 1.000.000 ευρώ.

 - για τα Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) ή για τα ατομικά (ΑΣΕΔ) τα οποία έχουν συμπληρώσει δύο έτη λειτουργίας και δεν έχουν επιτύχει τους ποσοτικούς στόχους, επιβάλλονται διοικητικά πρόστιμα από 10.000 ευρώ έως 500.000 ευρώ.

Πάντως, είναι αξιοσημείωτο ότι έως σήμερα η υποστήριξη των δήμων από την Πολιτεία είναι υποτυπώδης, καθώς η χρηματοδότηση για ανακύκλωση είναι από χαμηλή έως μηδενική. Επίσης, δεν υπήρχε κανένα κίνητρο για τους ίδιους και τους δημότες, ούτε είχαν προχωρήσει οι νομοθετικές ρυθμίσεις που θα τους επέτρεπαν να αναλάβουν πρωτοβουλίες για τη διαχείριση των αστικών τους αποβλήτων ώστε να μην περιορίζονται μόνο στη συλλογή τους.

Μεταξύ των κινήτρων που επιχειρεί να καθιερώσει το προτεινόμενο σχέδιο νόμου είναι η σύνδεση της τιμολογιακής πολιτικής των ΦΟΔΣΑ (Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων) με τις επιδόσεις των δήμων στην ανακύκλωση. Για παράδειγμα, αν από την προβλεπόμενη παραγωγή απορριμμάτων ενός δήμου καταλήγει στον ΧΥΤΑ το 70% θα μειώνεται αντιστοίχως και το ποσό που καταβάλλει ο ΟΤΑ για τη διάθεση των σκουπιδιών. Η διαφορά θα αποτυπώνεται ως μείωση στα δημοτικά τέλη που καταβάλλουν οι πολίτες κάθε δήμου, τα οποία πλέον δεν θα εξαρτώνται από τα τετραγωνικά της κατοικίας ή του καταστήματος αλλά από το ποσοστό της ανακύκλωσης.

Ειδικότερα, οι ΦοΔΣΑ, κατά τη διαμόρφωση του νέου κανονισμού τιμολόγησης ο οποίος θα είναι έτοιμος εντός του 2017, θα πρέπει να προσδιορίζουν τα τέλη που θα καταβάλλονται από τους ΟΤΑ σε συνάρτηση με την απόδοση της διαλογής στην πηγή, την ξεχωριστή συλλογή οργανικών αποβλήτων ώστε να μην καταλήγουν στους ΧΥΤΑ, τη συλλογή αποβλήτων συσκευασιών ανά κάτοικο και την πραγματοποιηθείσα ανακύκλωση σε σύνδεση με τους στόχους του κάθε δήμου (αυτοί προσδιορίζονται στα Τοπικά Σχέδια και στο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων).

Μείζον ζήτημα η εισφοροδιαφυγή

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα στην ιστορία της ανακύκλωσης στην Ελλάδα είναι το ζήτημα της εισφοροδιαφυγής των υπόχρεων παραγωγών, η οποία φτάνει στο 40%. Όσοι παράγουν προϊόντα συσκευασμένα ή με υλικά που πρέπει να ανακυκλωθούν οφείλουν να εισφέρουν συγκεκριμένα ποσά στα συστήματα ειδικής διαχείρισης ώστε να δημιουργηθούν και να λειτουργούν οι υποδομές ανακύκλωσης.

Για να καταπολεμηθεί το συγκεκριμένο πρόβλημα,  το σχέδιο νόμου προβλέπει ότι σε όλα τα παραστατικά των διακινούμενων προϊόντων πρέπει να αναγράφεται και ο σχετικός αριθμός που αντιστοιχεί στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ).

Στόχος είναι η αξιοποίηση όλων των πόρων στην πραγματική ανακύκλωση και οικονομία. Άλλωστε, ο πόρος της ανακύκλωσης είναι δημόσιος και πρέπει να αξιοποιείται με πλήρη διαφάνεια. 'Εως σήμερα τα περισσότερα ΣΣΕΔ λειτουργούν με αδιαφάνεια και στρεβλώσεις, ενώ έχει διαπιστωθεί (Έκθεση Ρακιτζή 2014) συσσώρευση ταμειακά διαθέσιμων αποθεματικών 64 εκατ. ευρώ, όσο περίπου είναι και ο ετήσιος όγκος των εισφορών.

Η ανακύκλωση σε αριθμούς

Το μεγαλύτερο μέρος των δημοτικών αποβλήτων της Ελλάδας καταλήγει σε χώρους υγειονομικής ταφής (81%, έναντι 31% κατά μέσο όρο για την ΕΕ-28), ενώ μόλις το 16% ανακυκλώνεται (ΕΕ 27%) και 3% λιπασματοποιείται (ΕΕ 15%).

Όσον αφορά στην «καθαρή» ανακύκλωση των δημοτικών απορριμμάτων πανελλαδικά (δηλαδή χωρίς τους μπλε κάδους, τις μικρές μπαταρίες και τις οικιακές ηλεκτρικές συσκευές), φτάνει μόλις το 4,69%. Το 2016 στην Ελλάδα ανακυκλώθηκαν 15,81 κιλά / κάτοικο όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 110 κιλά / κάτοικο.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του υπουργείου Περιβάλλοντος, η πλήρης εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας μπορεί να δημιουργήσει περισσότερες από 15.900 θέσεις εργασίας και να αυξήσει τον ετήσιο κύκλο εργασιών του τομέα διαχείρισης αποβλήτων κατά 1,6 δις ευρώ.


Κοινωνία περισσότερες ειδήσεις

εκτύπωσημικρό μέγεθος  μεγάλο μέγεθος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

 
 
σχόλια (15)
 
 
απομένουν 700 χαρακτήρες
Τα πεδία που είναι σημειωμένα με * είναι υποχρεωτικά
 
Τα μηνύματα που δημοσιεύονται στο χώρο αυτό εκφράζουν τις απόψεις των αποστολέων τους. Το ΒΗΜΑ δεν υιοθετεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις απόψεις αυτές. Ο καθένας έχει δικαίωμα να εκφράζει την γνώμη του, όποια και να είναι αυτή. Δεν δημοσιεύονται συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια και όσα είναι γραμμένα με κεφαλαία γράμματα. Τέτοια μηνύματα θα διαγράφονται όποτε εντοπίζονται.
   
  Βρήκα τον μπελά μου ....αλλα το ευχαριστήθηκα! | 08/10/2017 01:29
  πριν 3-4 χρόνια σε ένα ταξίδι μου με αυτοκίνητο ,ο γιος μου άνοιξε ένα κουτί κόκα κόλα και πέταξε το ανοιχτήρι από το παράθυρο έξω στον δρόμο...αφού του εξήγησα μέσα στην ντάλα του ήλιου τι προβλήματα μπορεί να δημιουργήσει ένα κομμάτι λαμαρίνας με την συνδρομή του Ηλιου, μετά από 5-6 χιλιόμετρα με ανάγκασε να γυρίσουμε πίσω και να ψάξουμε το κομμάτι λαμαρίνας,μην τυχόν προκληθεί πυρκαγιά!βεβαια δεν το βρήκαμε,αλλα είμαι ΣΙΓΟΥΡΟΣ ότι τουλάχιστον ο γιος μου ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ να ξαναπετάξει σκουπίδι από το αυτοκίνητο ..
  .Έλληνας αλλα με γερμανική παιδεία
  απάντηση20
   
   
  kyriakos | 07/10/2017 16:14
  Πρόστιμα στις άτιμες οικογένειες του 70% των χρεωκοπημενων στοκων.
  kyriakos
  απάντηση10
   
   
  Μια τόση δα ιστορία | 06/10/2017 23:43
  Πριν από κάμποσα χρόνια η κ. Άννα Κορογιαννάκη μοίρασε στους Κηφισιώτες κάδους κομπόστ. Δεν ξέρω πόσους. Μπορώ να πω για έναν. Τον δικό μας. Καλύψαμε τις ανάγκες λίπανσης για τρία τέσσερα χρόνια σε συνεργασία με τα καταστήματα εστίασης του ισογείου.Χάρη στον ενθουσιασμό των αλλοεθνών εργαζομένων που γνώριζαν τη μέθοδο από τον τόπο τους.Όπου δεν πετούσαν τίποτε και δεν έμενε τίποτα ανεκμετάλλευτο. Η δραστηριότητα αυτή υπονομεύτηκε σε ασύλληπτο σημείο. Μακάρι να πέσουν πρόστιμα σε όσους δεν ανακυκλώνουν. Διότι πλέον θεωρείται μαγκιά (άλλη μία) το να μην ανακυκλώνεις αλλά να πετάς. Παντιέρα των απατεώνων, απ' όσο συνάγεται.
  nora
  απάντηση90
   
   
  Ρε | 06/10/2017 22:53
  Ρε δεν πλενετε τα πεζοδρομια και τους δρομους σας που βρωμανε και τιους τοιχους γεματους γκραφιτι. Η ανακυκλωση σας μαρανε γυφτοι.
  Ρε
  απάντηση55
   
   
  ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ | 06/10/2017 15:16
  ... καπνίσματος σε κλειστούς χώρους ... νόμος του κράτους πριν από αρκετά χρόνια, δεν θυμάμαι πόσα, έχει εφαρμοστεί με κάθε αυστηρότητα ... το ίδιο θα γίνει και μ' αυτό.
  eiron
  απάντηση210
   
   
  Τρίχες | 06/10/2017 14:18
  Και τι θα κάνουν δηλαδή, θα βάζουν δημοτικούς χωροφύλακες τα μεσάνυχτα να ανοίγουν τους σάκους να δουν αν όντως είναι τα χαρτιά της τουαλέτας αυτά που ρίχνουμε στον μπλε κάδο ή μη ανακυκλώσιμα υλικά για να μας κόβουν κλίση; Η ανακύκλωση και η "οικολογία" γενικότερα, έχει χρήμα για μερικούς, ας διαχωρίζουν αυτοί (οι ανακυκλωτές) τα σκουπίδια. Λεφτά κονομάνε από αυτή τη δουλειά, δεν θα κάνουμε και τους διαχωριστές για πάρτη τους. Ας επωμιστούν αυτοί το κόστος του διαχωρισμού, αυτοί έχουν και το υλικό όφελος στο κάτω κάτω.
  rrrrrr
  απάντηση923
   
   
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ | 06/10/2017 13:33
  Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΦΕΡΝΕΙ ΛΕΦΤΑ. ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΛΕΦΤΑ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΤΑ ΦΑΝΕ ΜΟΝΟΙ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΤΑ ΜΟΙΡΑΣΟΥΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ. ΑΝ ΘΕΛΟΘΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΩΦΕΛΗΘΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΑΠΌ ΟΛΗ ΑΥΤΗ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΝΑ ΤΑ ΤΡΩΝΕ ΟΛΑ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ.
  ΓΙΩΡΓΟΣ
  απάντηση1910
   
   
  Ειναι μια ωραια αφορμη | 06/10/2017 10:49
  να ανεβασουντα δημοτικα τελη....Χρεωση με το κιλο των απορριματων που θα ζυγιζονται πριν τα πεταξουμε στον καδο. Ετσι θα γινει η χωρα μια απεραντη χωματερη.
  AZAZEL
  απάντηση119
   
   
   
  απορία | 06/10/2017 09:02
  Για να ανακυκλώνουν οι πολίτες πρέπει πρώτα να υπάρχουν κάδοι μπλε που στο κέντρο της Αθήνας έχουν σχεδόν εξαφανιστεί. Ας μάθουμε πρώτα να πετάμε τα σκουπίδια και γενικά τα απορρίμματα εκεί που πρέπει και όχι όπως μας έρθει στο κεφάλι και μετά μιλάμε για ανακύκλωση. Από την άλλη αν εφαρμοστεί εφοδιάζοντας τους δρόμους με κάδους ας επιβάλλονται πρόστιμα όχι μόνο σε όσους δεν κάνουν ανακύκλωση αλλά και σε αυτούς που πετάνε σκουπίδια ή βρωμίζουν τους χώρους γενικά ακόμη και με ανθρώπινα περιττώματα γιατί η κατάσταση έχει φθάσει στο απροχώρητο
  Μάχη
  απάντηση331
  Απαντήσεις  2 | Εμφάνιση όλων
   
   
  Τα φροντιστήρια | 06/10/2017 08:31
  Αν έβαζαν και πρόστιμα στα φροντιστήρια που γεμίζουν κάθε πρωί με τόνους χαρτί των διαφημιστικών τους φυλλαδίων τους καθαριστήρες των αυτοκινήτων θα ήταν και αυτό ένα βήμα στην σωστή κατεύθυνση, γιατί δεν μπορεί κάποιοι έτσι απροκάλυπτα να ρυπαίνουν και να μην τιμωρούνται, όση δύναμη και αν έχουν μέσα στο σύστημα.
  Αρνιτηρητής
  απάντηση291
   
   
   
  Μας δουλεύετε; | 05/10/2017 19:54
  Ας γελάσω! Λοιπόν και για να λέμε και τις αλήθειες που όλοι γνωρίζουν εδώ πέρα, στο δήμο Ανατολικής Μάνης τα ανακυκλώσιμα σκουπίδια (μπλε κάδοι) πετιούνται στην παράνομη χωματερή εδώ και χρόνια (πριν 6-8 χρόνια τα καίγανε και αναπνέαμε διοξίνες , τώρα τα σκορπάει ο αέρας στα φρύγανα). Άμετε για να τα δείτε (θέση Σταυρός, δίπλα στα μαντριά του Κασιδάκου) κύριοι των Υπουργείων! Εύκολα θα τα βρείτε.
  μανιάτης
  απάντηση231
  Απαντήσεις  1 | Εμφάνιση όλων
   
   
  μπράβο | 05/10/2017 19:25
  το νομοσχέδιο είναι από αυτά που μπορούν να εξευρωπαϊσουν αυτή την καθυστερημένη χώρα αρκείνα συνοδευτεί από δύο πράγματα, τοποθέτηση αρκετών δοχείων απορριμάτων και μαζική εκστρατεία ίσως και επιβολή ποινών για τη μή ρίψη σκουπιδιών στο δρόμο, τη φύση κτλ. που είναι μάστιγα.
  Ανήσυχος
  απάντηση300