από metereologos.gr
Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2017
 

16-01-2017 12:42
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
644,48 -1,11%
Ανοδικές: 19
Καθοδικές: 52
Αμετάβλητες: 14