από metereologos.gr
Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2016
 
 

27-10-2016 11:41
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
590,03 0,10%
Ανοδικές: 22
Καθοδικές: 25
Αμετάβλητες: 19