από metereologos.gr
Σάββατο 2 Ιουλίου 2016
 
 

01-07-2016 17:19
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
544,76 0,49%
Ανοδικές: 41
Καθοδικές: 45
Αμετάβλητες: 9