από metereologos.gr
Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2016
 

07-12-2016 16:22
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
642,08 3,14%
Ανοδικές: 58
Καθοδικές: 35
Αμετάβλητες: 22