από metereologos.gr
Παρασκευή 18 Αυγούστου 2017
 
 

17-08-2017 17:19
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
832,06 -1,23%
Ανοδικές: 49
Καθοδικές: 62
Αμετάβλητες: 10