από metereologos.gr
Κυριακή 20 Αυγούστου 2017
 
next

18-08-2017 17:19
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
824,85 -0,87%
Ανοδικές: 46
Καθοδικές: 57
Αμετάβλητες: 18