από metereologos.gr
Τετάρτη 28 Ιουνίου 2017
 
next

28-06-2017 13:26
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
825,54 0,34%
Ανοδικές: 53
Καθοδικές: 33
Αμετάβλητες: 14