από metereologos.gr
Τρίτη 25 Απριλίου 2017
 
next

25-04-2017 11:38
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
687,32 0,59%
Ανοδικές: 41
Καθοδικές: 23
Αμετάβλητες: 8