από metereologos.gr
Τρίτη 25 Απριλίου 2017
 
next

25-04-2017 17:19
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
697,32 2,05%
Ανοδικές: 76
Καθοδικές: 35
Αμετάβλητες: 19