από metereologos.gr
Σάββατο 27 Μαΐου 2017
 
next

26-05-2017 17:19
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
778,35 0,85%
Ανοδικές: 75
Καθοδικές: 35
Αμετάβλητες: 18