Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2015
 
09/08/2015 05:45
26/07/2015 05:45
19/07/2015 05:45
12/07/2015 05:45
next

03-09-2015 17:19
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
649,05 3,61%
Ανοδικές: 80
Καθοδικές: 24
Αμετάβλητες: 13