Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2014
 
21/12/2014 05:45
14/12/2014 05:45
14/12/2014 05:45
14/12/2014 05:45
14/12/2014 05:45
14/12/2014 05:45
07/12/2014 05:45
next

22-12-2014 17:19
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
867,84 0,63%
Ανοδικές: 62
Καθοδικές: 55
Αμετάβλητες: 15