από metereologos.gr
Τετάρτη 4 Μαΐου 2016
 
next

04-05-2016 12:50
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
590,84 1,23%
Ανοδικές: 56
Καθοδικές: 13
Αμετάβλητες: 13