από metereologos.gr
Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017
 
next

30-03-2017 17:19
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
670,42 0,28%
Ανοδικές: 63
Καθοδικές: 47
Αμετάβλητες: 31