από metereologos.gr
Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2016
 
next

11-02-2016 17:19
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
440,88 -1,89%
Ανοδικές: 30
Καθοδικές: 78
Αμετάβλητες: 24