από metereologos.gr
Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2016
 
next

28-09-2016 17:19
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
563,15 0,13%
Ανοδικές: 54
Καθοδικές: 38
Αμετάβλητες: 31