από metereologos.gr
Πέμπτη 30 Μαρτίου 2017
 
next

29-03-2017 17:19
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
668,55 0,61%
Ανοδικές: 72
Καθοδικές: 38
Αμετάβλητες: 22