Κυριακή 19 Απριλίου 2015
 
11/04/2015 05:45
05/04/2015 05:45
29/03/2015 05:45
next

17-04-2015 17:19
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
729,81 -3,00%
Ανοδικές: 42
Καθοδικές: 71
Αμετάβλητες: 16