από metereologos.gr
Τρίτη 24 Μαΐου 2016
 
next

24-05-2016 10:52
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
642,18 -1,07%
Ανοδικές: 10
Καθοδικές: 17
Αμετάβλητες: 13