Το μεγάλο ποσοστό συμμετοχής των ιδιοκτητών βάζει σε σταθερή βάση όχι μόνον την κοινωνική συνοχή, ελαχιστοποιώντας τις ιδιοκτησιακές διενέξεις, αλλά και τις επενδύσεις. «Οι επενδυτές πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς ότι τα πάγιά τους θα τοποθετηθούν πάνω σε γη με εξασφαλισμένους τίτλους. Το υψηλό ποσοστό συμμετοχής στην κτηματογράφηση τερματίζει την ιδιοκτησιακή ασάφεια που είναι ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια για μακροχρόνιες και ασφαλείς επενδύσεις» σημειώνει ο κ. Σταθάκης.

Επιπλέον, το υψηλό ποσοστό δηλώσεων, όπως αναφέρει ο ίδιος, «σημαίνει ότι εκτός από την ιδιωτική γη έχει καταγραφεί και η δημόσια γη, η οποία εν πολλοίς παρέμενε άγνωστη με το σύστημα των υποθηκοφυλακείων στο οποίο και δεν καταγράφονταν». Και προσθέτει: «Με την καταγραφή των δημοσίων εκτάσεων αποφεύγεται η καταπάτησή τους αλλά και η απώλεια εσόδων από την αδυναμία εκμετάλλευσής τους. Η γνώση της δημόσιας περιουσίας είναι πάντα προϋπόθεση και για την αξιοποίησή της προς όφελος της κοινωνίας».