Κατ’ αντιστοιχία, αν και με διαφορετικά χαρακτηριστικά, παρακολουθείται και η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας. Η απόφαση για το άνοιγμα των σχολείων, βάσει και των εισηγήσεων της επιτροπής των ειδικών, αποτέλεσε προσωπικό στοίχημα της Νίκης Κεραμέως. Η μέχρι στιγμής ομαλή πορεία στο υγειονομικό σκέλος συνδυάζεται ωστόσο με την ανάδειξη ελλείψεων στο εκπαιδευτικό προσωπικό και τις εσπευσμένες αποφάσεις για έκτακτες προσλήψεις, προκειμένου να καλυφθούν άρον-άρον τα κενά των νοσούντων δασκάλων και καθηγητών. Παράλληλα, υψηλές είναι οι προσδοκίες της ηγεσίας της κυβέρνησης από την ηγεσία του υπουργείου Παιδείας, εν όψει της μεταρρύθμισης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, η οποία έχει περιληφθεί στους στρατηγικούς στόχους της κυβέρνησης για το 2022. Υπό αυτό το πρίσμα, κυβερνητικά στελέχη επισημαίνουν τη σημασία της συνεργασίας με την ακαδημαϊκή κοινότητα και τις πρυτανικές αρχές ως προς την εφαρμογή του νόμου για την ασφάλεια των ΑΕΙ, σε μια περίοδο κατά την οποία παρατηρείται η αναζωπύρωση της έντασης στα πανεπιστήμια.