Ηελληνική οικονομία πέρασε μεν από τη μνημονιακή εποπτεία στην ενισχυμένη εποπτεία, αντιμετωπίζει δε κρίσιμες προκλήσεις απασχόλησης, παραγωγής, ανταγωνιστικότητας. Δεν έχει επιστρέψει στα προ της κρίσης επίπεδα προϊόντος, εισοδήματος, απασχόλησης, σε απόκλιση με άλλες χώρες της ΕΕ και της ευρωζώνης.

Η Ελλάδα ούτε μπορεί, ούτε πρέπει, να προσδοκά να επιστρέψει στο 2008 όσον αφορά τη δομή προϊόντος, εισοδήματος και απασχόλησης. Χρειαζόταν, και χρειάζεται, γρήγορο παραγωγικό μετασχηματισμό. Μεταφορά πόρων στις πρωταρχικές πηγές της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης και απασχόλησης, στους κλάδους που παράγουν διεθνώς εμπορεύσιμα αγαθά και υπηρεσίες, κυρίως στη μεταποίηση και στις νέες τεχνολογίες. Νέα εισοδήματα, νέες θέσεις εργασίας δεν μπορούν να δημιουργηθούν εκεί που χάθηκαν οι μη βιώσιμες.

Περιεχόμενο για συνδρομητές

Το παρόν άρθρο, όπως κι ένα μέρος του περιεχομένου από tovima.gr, είναι διαθέσιμο μόνο σε συνδρομητές.

Έχετε ήδη
συνδρομή;

Μπορείτε να συνδεθείτε από εδω

Θέλετε να γίνετε συνδρομητής;

Μπορείτε να αποκτήσετε την συνδρομή σας από εδω