Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, Νίκος Α. Μάντης,
Σώτη Τριανταφύλλου, Σωτήρης Ντάλης