Η πρόταση της εφημερίδας «Το Βήμα» να προχωρήσουμε σε συνεργασία την παρούσα έκδοση ήταν ιδιαίτερη τιμητική. Να ακουστεί η άποψη των μαθητών μας, μαθητών που ζουν στην ακριτική μας περιοχή και αντιμετωπίζουν διαφορετικού είδους προκλήσεις από τα παιδιά των μεγάλων αστικών κέντρων, είναι ιδιαίτερα σημαντικό μέλημα. Εξίσου απαραίτητο, αλλά και χρήσιμο, ήταν να προβάλουμε και κάποιους από τους πολλούς και ενδιαφέροντες προορισμούς του νησιού μας, καθώς το σχολείο αποτελεί αναπόσπαστο μέλος της κοινωνίας και είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με αυτήν.

Το Πρότυπο Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης του Πανεπιστημίου Αιγαίου κάθε χρόνο υλοποιεί δράσεις και προγράμματα, αποσπά διακρίσεις, λειτουργεί Ομίλους και βελτιώνει τις υποδομές του. Αυτή η πολυσχιδής του παρουσία αντανακλάται στις ετήσιες επιδόσεις των μαθητών μας στις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Πολλά από τα όνειρά τους, όταν προετοιμαζόταν η παρούσα έκδοση κατά τη διάρκεια του έτους, έχουν γίνει πλέον πραγματικότητα. Δεν είναι της παρούσης να απαριθμήσω τα αποτελέσματα του καθημερινού αγώνα που δίνουν οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί ώστε αυτά τα όνειρα να πραγματοποιηθούν.

Από τη συμμετοχή του Πρότυπου ΓΕ.Λ. Μυτιλήνης στη Διεθνή Ολυμπιάδα Φιλοσοφίας και τις διακρίσεις του στον Διεθνή Μαθητικό Διαγωνισμό Λογοτεχνίας και Ζωγραφικής, μέχρι την κατασκευή αυτοματισμών με μικροελεγκτές Arduino και τα ταξίδια εκπαιδευτικών και μαθητών σε Πορτογαλία και Ιταλία (στο πλαίσιο Erasmus+ KA121) ο κατάλογος είναι μακρύς και ετερόκλητος. Μαθητές και εκπαιδευτικοί από την Πορτογαλία και την Ιταλία, στο πλαίσιο του ίδιου Erasmus+ KA121, επισκέφθηκαν την τελευταία εβδομάδα του Μαρτίου το σχολείο μας και υλοποιήσαμε από κοινού πολλές εκπαιδευτικές δράσεις.

Στο Πρότυπο ΓΕ.Λ. Μυτιλήνης λειτούργησαν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2022-23 δέκα Ομιλοι Αριστείας και σημειώθηκαν πανελλαδικές διακρίσεις σε πιστοποιημένους διαγωνισμούς, χωρίς όμως αυτό να επηρεάζει τις επιδόσεις των μαθητών μας στις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Γι’ αυτό και η προσφορά του σχολείου μας εκτιμάται από την τοπική κοινωνία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ένας στους τρεις μαθητές μας φέτος αρίστευσε. Είκοσι από τους 60 περίπου μαθητές της Γ’ Λυκείου συγκέντρωσαν πάνω από 17.000 μόρια και πλέον φοιτούν σε ιατρικές, στρατιωτικές, νομικές σχολές, πολυτεχνεία και στις σχολές πρώτης επιλογής τους. Συνολικά, πενήντα από τους εξήντα υποψηφίους της Γ’ Λυκείου (τελειόφοιτοι και απόφοιτοι) πέρασαν σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας. Τα ποσοστά επιτυχιών των μαθητών και μαθητριών του σχολείου μας, ιδιαίτερα στις κατηγορίες με βαθμολογία από 18 έως 20, είναι πολύ πάνω από τον πανελλαδικό μέσο όρο.

Ετσι οι απόφοιτοί μας φεύγουν από το σχολείο μας πλούσιοι σε εμπειρίες και γνώσεις. Κάποιοι, αρκετοί, είχαν την ευκαιρία να ταξιδεύσουν στην Ευρώπη, μέσω των προγραμμάτων Erasmus+. Το σχολείο μας κατά τη σχολική χρονιά 2023-24 θα συμμετάσχει σε τρία τέτοια προγράμματα.

Ως διευθυντής του Πρότυπου ΓΕ.Λ. Μυτιλήνης αισθάνομαι την υποχρέωση να ευχαριστήσω όλους, μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς και την ηγεσία, παλαιά και νέα, του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού· καθένας από τη θέση του συμβάλλει ποικιλοτρόπως στην εκπαιδευτική μας προσπάθεια.

Ιδιαίτερα ευχαριστώ, τέλος, και την εφημερίδα «Το Βήμα» που μας έδωσε την ευκαιρία ώστε να αναδείξουμε το εκπαιδευτικό μας έργο.

Ο κ. Αντώνης Νείρος είναι διευθυντής του Πρότυπου Λυκείου Μυτιλήνης.