Το υπό εξέταση έργο αφορά την ανάπτυξη σταθμού παραγωγής βιομεθανίου μεγάλης κλίμακας και έγχυσής του στο δίκτυο. Θα παράγεται από γεωργικές και αγροτικές πρώτες ύλες στην περιοχή των Σερρών, στην Κεντρική Μακεδονία ή στην περιοχή των Αμπελίων Θεσσαλίας. Θα περιλαμβάνει εγκαταστάσεις χωνευτηρίου για τη μετατροπή αποβλήτων σε βιοαέριο, μονάδα αναβάθμισης του βιοαερίου σε βιομεθάνιο και αγωγό σύνδεσης για την έγχυση αερίου στο δίκτυο.

Παραγωγή αμμωνίας

Ενεργειακός όμιλος που δραστηριοποιείται στη χώρα εξετάζει την παραγωγή χαμηλού ανθρακούχου αποτυπώματος υδρογόνου σε συνδυασμό με αμμωνία και λίπασμα και ταυτόχρονη αποθήκευση του διοξειδίου του άνθρακα στην περιοχή του Πρίνου που θα δεσμεύεται κατά την αναμόρφωση φυσικού αερίου για την παραγωγή υδρογόνου. Το παραγόμενο υδρογόνο θα εγχυθεί και στο δίκτυο φυσικού αερίου εκτός της χρήσης για παραγωγή αμμωνίας.