Σε έναν κόσμο που αλλάζει ραγδαία, η διασύνδεση της εκπαίδευσης και της επιστημονικής έρευνας με τις επιχειρήσεις και την αγορά αλλά και την πολιτεία και την κοινωνία είναι ίσως ο κρισιμότερος παράγοντας για την αναγνώριση των αναγκών της μελλοντικής αγοράς εργασίας και την κατάρτιση του ανθρωπίνου κεφαλαίου σε νέες δεξιότητες του μέλλοντος.

Καθώς ζούμε σε μια εποχή συνεχών αλλαγών και έντονης αβεβαιότητας, η στενή και συνεχής συνεργασία μεταξύ των μελών του οικοσυστήματος της εκπαίδευσης δίνει τη δυνατότητα από τη μία να οραματιστούμε συνολικά το μέλλον της μάθησης συνδυάζοντας όλες τις οπτικές, αλλά κυριότερα να διασφαλίσουμε την απαιτούμενη ευελιξία και προσαρμοστικότητα στις νέες συνθήκες.

Το άρτια καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί όλο και πιο επιτακτικά τον ακρογωνιαίο λίθο για την επιτυχή δραστηριοποίηση όλων των οργανισμών, καθώς συνιστά τον βασικό παράγοντα ενός βιώσιμου και διατηρήσιμου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Με γνώμονα την ανάγκη για συνεχή ανάπτυξη των δεξιοτήτων του ταλέντου τους, οι επιχειρήσεις καλούνται να υιοθετήσουν επίκαιρες και ευέλικτες λύσεις μέσω ανάπτυξης μιας κουλτούρας συνεχούς εκπαίδευσης. Η κουλτούρα συνεχούς εκπαίδευσης στη νέα κανονικότητα που διαμορφώνεται συγκεντρώνει βασικά χαρακτηριστικά όπως: τον σκοπό (purpose) και την περιέργεια (curiosity), τη συνεργασία (collaboration) και τη σύνδεση (connection), τη διαφορετικότητα (diversity) και τη συμπερίληψη όλων των κοινωνικών ομάδων (inclusion).

Ο σκοπός και η αφοσίωση στη συνεχή μάθηση και στην αναβάθμιση γνώσεων και δεξιοτήτων αποτελούν ίσως τα κρισιμότερα στοιχεία στη νέα εποχή καθώς η εκπαίδευση δεν αποτελεί πλέον προετοιμασία για τη ζωή, αλλά είναι η ίδια η ζωή. Η περιέργεια δημιουργεί το πάθος για εξερεύνηση, ανακάλυψη και καινοτομία σε έναν κόσμο που αλλάζει. Η συνεργασία και διασύνδεση επιχειρήσεων και οργανισμών με όλα τα μέλη του οικοσυστήματος της εκπαίδευσης είναι βασικές προϋποθέσεις, καθώς η αξία της εκπαίδευσης στο μέλλον δεν θα προέρχεται κυρίως από το περιεχόμενο της διδασκαλίας αλλά από τις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων. Η διαφορετικότητα και η συμπερίληψη φέρνουν στην επιφάνεια αναξιοποίητες μέχρι σήμερα ικανότητες του ανθρώπινου δυναμικού, διασφαλίζοντας την ύπαρξη πολυφωνίας και πολλαπλών οπτικών για την επίλυση προβλημάτων, ανοίγοντας νέους ορίζοντες για την ανάπτυξη του ταλέντου αλλά και των επιχειρήσεων.

Οπως ανέδειξε και πρόσφατη πανευρωπαϊκή έρευνα της Deloitte σχετικά με την εκπαίδευση STEM, η οποία θα δημοσιευτεί τον Σεπτέμβριο, το ζητούμενο είναι η προώθηση της κριτικής και των υβριδικών ικανοτήτων και η στροφή στην πρωτότυπη σκέψη και στην προσαρμοστικότητα που πρέπει να επιδεικνύεται εν όψει της συνεχούς αβεβαιότητας.

Στην Deloitte, σε συνεργασία με τα πανεπιστήμια, εστιάζουμε στη συνεχή εκπαίδευση των στελεχών μας σε εκθετικές τεχνολογίες και νέες δεξιότητες, ενώ μέσα από το υβριδικό μοντέλο εργασίας που υιοθετούμε δίνουμε τη δυνατότητα αξιοποίησης ταλέντου ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας. Βασικός άξονας της προσπάθειας αυτής είναι το  Deloitte Alexander Competence Center, ένα πρωτοποριακό πανευρωπαϊκό κέντρο ανάπτυξης καινοτομίας και νέων τεχνολογιών στη Θεσσαλονίκη, με στόχο να επενδύσει και να αξιοποιήσει τις δεξιότητες και τις προοπτικές νέων ταλέντων, να αναστρέψει το φαινόμενο της διαρροής του επιστημονικού δυναμικού στην Ελλάδα (brain regain) και να υποστηρίξει ενεργά την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας.

Βασίλης Καφάτος, Deloitte Partner, Clients & Industries Leader – Competence Center President