Σε μια εποχή όπου η κλιματική αλλαγή και η αναγκαιότητα της εφαρμογής των κριτηρίων ESG είναι πλέον γεγονός, πολλές γραμμές έχουν γραφτεί για τις επιπτώσεις, τη διαχείριση και τους κινδύνους που τη διέπουν, καθώς και την αναγκαιότητα εφαρμογής ESG δεικτών μέτρησης. Τα κριτήρια ESG είναι μια σειρά από πρότυπα, τα οποία οι κοινωνικά υπεύθυνοι επενδυτές χρησιμοποιούν για να αξιολογήσουν πιθανές τοποθετήσεις κεφαλαίων τους. Πώς όμως οι οργανισμοί δύνανται να εφαρμόσουν το κατάλληλο, ενιαίο, με δυνατότητα συγκρισιμότητας πλαίσιο στοχοθεσίας για την ενίσχυση της διαφάνειας στον τρόπο διαχείρισης των κινδύνων που προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή;

Ενα από τα αρχικά βήματα για την επιλογή των κατάλληλων προτύπων είναι η κατανόηση ότι ο κλιματικός κίνδυνος ενέχει και οικονομικούς κινδύνους. Με βάση αυτή την παραδοχή, οι εταιρείες προκειμένου να συμβάλλουν στην ορθή ενημέρωση των επενδυτών τους χρειάζεται να καθιερώσουν συγκεκριμένες μετρήσεις και αναλύσεις σεναρίων βάσει των οποίων καλούνται να «δέσουν» τις ενέργειές τους για τη βιώσιμη ανάπτυξη με τις αξιολογήσεις των οικονομικών επιπτώσεων των κινδύνων της κλιματικής αλλαγής.

Περιεχόμενο για συνδρομητές

Το παρόν άρθρο, όπως κι ένα μέρος του περιεχομένου από tovima.gr, είναι διαθέσιμο μόνο σε συνδρομητές.

Έχετε ήδη
συνδρομή;

Μπορείτε να συνδεθείτε από εδω

Θέλετε να γίνετε συνδρομητής;

Μπορείτε να αποκτήσετε την συνδρομή σας από εδω