Τα δίκτυα στη χώρα μας σχεδιάζονται και υλοποιούνται από τον ΑΔΜΗΕ προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα για λειτουργία 28 GW ΑΠΕ το 2030, καλύπτοντας τον στόχο που εκτιμάται ότι θα θέσει για το τέλος της δεκαετίας το υπό αναθεώρηση Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα. Σήμερα τα έργα ΑΠΕ που δεσμεύουν ήδη ηλεκτρικό χώρο στα δίκτυα είναι περίπου 11 GW σε λειτουργία και άλλα 15 GW που έχουν λάβει οριστικούς όρους σύνδεσης από ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ.

Την ίδια στιγμή, μόνο στον ΑΔΜΗΕ υπάρχουν αιτήματα ΑΠΕ που «σωρεύουν» πρόσθετη ισχύ άνω των 25 GW και δεν έχουν λάβει ακόμη όρους σύνδεσης με το ηλεκτρικό σύστημα. Οπως καταδεικνύουν τα στοιχεία, ενώ υπάρχει τεράστιο επενδυτικό ενδιαφέρον για ΑΠΕ, ο ηλεκτρικός χώρος για υποδοχή νέων έργων παύει να είναι διαθέσιμος.