Η στήριξη της ανάπτυξης προϋποθέτει ενίσχυση της δικαιοσύνης, της απλότητας και της αποτελεσματικότητας των φορολογικών συστημάτων, ιδιαίτερα εν όψει της προσπάθειας ανάκαμψης των οικονομιών από τις επιπτώσεις της πανδημίας. Προκειμένου να διασφαλιστούν αφενός ο πυρήνας αλληλεγγύης και δικαιοσύνης και αφετέρου τα αναγκαία έσοδα για την ανταπόκριση των κρατών-μελών στις προκλήσεις της παρούσας κρίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντείνει τον αγώνα κατά της φοροδιαφυγής και άλλων αθέμιτων πρακτικών.

Η ευρωπαϊκή νομοθεσία για τον ΦΠΑ εξελίσσεται, ανταποκρινόμενη στις προκλήσεις της ψηφιακής εποχής και των νέων επιχειρηματικών μοντέλων. Η βελτιστοποίηση της δυνατότητας των φορολογικών διοικήσεων των μελών να εισπράττουν ΦΠΑ, αλλά και να καταπολεμούν τη φοροδιαφυγή, θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ανάκαμψη, δεδομένου ότι τα εν λόγω έσοδα αποτελούν ουσιώδη συνεισφορά στους προϋπολογισμούς των ΚΜ αλλά και στους ίδιους πόρους της ΕΕ.

Περιεχόμενο για συνδρομητές

Το παρόν άρθρο, όπως κι ένα μέρος του περιεχομένου από tovima.gr, είναι διαθέσιμο μόνο σε συνδρομητές.

Έχετε ήδη
συνδρομή;

Μπορείτε να συνδεθείτε από εδω

Θέλετε να γίνετε συνδρομητής;

Μπορείτε να αποκτήσετε την συνδρομή σας από εδω