Πού είναι ο αναγνώστης στη δύσθυμη και χειμαζόμενη από δυσκολίες γραφή του Μανιάτη; Τα ίδια ερωτήματα μου εμπιστεύθηκε και ένας άλλος αιρεσιάρχης του «Λόγου», ο Γιώργος Χειμωνάς. Τα μεταγράφω όπως τα έχω συγκρατήσει  (βλ. Γ. Αριστηνός – Γ. Χειμωνάς, «Ανέκδοτες σημειώσεις»). «Με κατηγορούν για ερμητισμό, δυσχέρεια στην κατανόηση, αυτοερωτισμό. Κι όμως η γραφή μου είναι λαϊκή, προφορική και άμεση. Η στίξη, για παράδειγμα, που αφήνει την πρόταση μετέωρη χωρίς ρηματικό κρηπίδωμα, ο συνειρμός, που ακολουθεί ιδιότροπες τροχιές, οι αμφισημίες και οι ανακολουθίες, ανήκουν στη φυσική ομιλία του ανθρώπου. Μένει βέβαια η άποψή μου για τον κόσμο. Ομως αυτό είναι κάτι άλλο».