ΛΕΖΑΝΤΑ (ΚΟΙΝΗ)

Δημιουργώντας γέφυρες ανάμεσα στην επιστήμη και στην τέχνη με το ευφάνταστο έργο του (μεταξύ άλλων...