Τα δένδρα τοποθετήθηκαν μεταξύ 22 Απριλίου και 27 Μαΐου 2024 σε δεκαπέντε σχολεία της περιοχής, με στόχο την εμπλοκή 1500 μαθητών. Η συνεργασία με τον Ακαδημαϊκό Κόμβο των Ηνωμένων Εθνών – Κέντρο Ενεργειακής Πολιτικής και Ανάπτυξης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ενισχύει τις προσπάθειες του Δήμου για βιώσιμο μέλλον.

Η επόμενη φάση του προγράμματος περιλαμβάνει την απόκτηση 1000 ακόμα δένδρων ελληνικής χλωρίδας, μέσω του Πράσινου Ταμείου του ΕΚΠΑ, για διαρκή επέκταση του αστικού πρασίνου και μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

H Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Κλιματικής Αλλαγής και Ευζωίας Ζώων Συντροφιάς σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Βιώσιμης Ανάπτυξης  στοχεύουν στο να αξιοποιήσουν αποτελεσματικά περιβαλλοντικές συνέργειες, όπως η υλοποίηση προγραμμάτων δενδροφυτεύσεων, η ενθάρρυνση συμμετοχής τοπικών φορέων και νεανικών ομάδων στην φύτευση δένδρων σε δημοτικούς χώρους, η υλοποίηση περιβαλλοντικών δράσεων, η διερεύνηση των δυνατοτήτων συνεργασίας σε θέματα όπως η μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της ενεργειακής φτώχειας.

Ο Δήμος Πειραιά προτείνει νέες δράσεις περιβαλλοντικής ανανέωσης και ενθάρρυνσης της νεολαίας για τη συμμετοχή σε παγκόσμιες πρωτοβουλίες, αναβαθμίζοντας το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής στην τοπική κοινότητα.