Η συμφωνία μεταξύ των δυο εταιρειών στοχεύει στη δημιουργία ενός ευρύτερου πλαισίου συνεργασίας, ώστε να αναβαθμιστεί ο ρόλος της επαγγελματικής κατάρτισης, μέσω της απόκτησης νέων δεξιοτήτων, στο ευρύτερο πλαίσιο του νομοσχεδίου του Υπουργείου Παιδείας για το «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης». Η συνεργασία αυτή εστιάζεται σε ενήλικες εργαζόμενους και μη που επιδιώκουν την πιστοποιημένη εκμάθηση ξένων γλωσσών για την επαγγελματική ή προσωπική τους εξέλιξη.

Η Bright Academy διαθέτει 25 έτη εμπειρίας στο σχεδιασμό, την προετοιμασία και την υλοποίηση των προγραμμάτων της Δια Βίου Μάθησης σε όλους τους θεματικούς άξονες της εκπαίδευσης. Στοχεύει στην καινοτομία, στην επαγγελματική ανάπτυξη, στην ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων, ενώ υιοθετεί όλες τις σύγχρονες μεθόδους και τα μοντέλα εκπαίδευσης ενηλίκων, υλοποιώντας προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες τους.

Η δραστηριότητα του εκπαιδευτικού οργανισμού Linguaphone ξεκίνησε στην Αγγλία το 1901, ενώ στην Ελλάδα λειτουργεί από το 1934 ως δικαιοδόχος της Αγγλικής εταιρείας LINGUAPHONE GROUP LTD. Διαθέτοντας πολυετή εμπειρία, τα πλέον εξειδικευμένα συστήματα εκμάθησης σε 22 διαφορετικές γλώσσες από όλο τον κόσμο, και κύρια ειδίκευση στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, η εταιρεία εισέρχεται πλέον σε μια νέα εποχή. Στόχος της είναι να δημιουργήσει νέα επαγγελματικά εφόδια που είναι απαραίτητα στην αγορά εργασίας. Η Linguaphone συνεργάζεται με αναγνωρισμένους φορείς πιστοποίησης για όσους χρειάζονται την πιστοποίηση για την επαγγελματική τους εξέλιξη.

Οι δύο εκπαιδευτικοί φορείς με τη στρατηγική συνεργασία τους έχουν ως στόχο να αποτελέσουν έναν από το σημαντικότερους εκπροσώπους στο χώρο της Δια βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης. Κοινό moto τους είναι η επαγγελματικού επιπέδου εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων τόσο πριν την έναρξη της συμμετοχής τους στην επαγγελματική κατάρτιση που θα επιλέξουν, όσο και καθ΄ όλη τη διάρκεια αυτής. Οι υπηρεσίες και τα προσφερόμενα προϊόντα της Bright Academy και της Linguaphone ενώνονται για να δημιουργήσουν μια νέα εποχή στην επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση.

Περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα της Bright Academy μπορείτε να βρείτε εδώ: https://www.brightacademy.gr/