Τη δυστοκία της «διπλωματικής Ευρώπης» στηλίτευσε ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Μαργαρίτης Σχοινάς αναφερόμενος στην ομοφωνία και το βέτο σε κρίσιμους τομείς όπως η εξωτερική πολιτική στοιχεία που οδηγούν ουκ ολίγες φορές σε καθυστερήσεις ή ακόμη και αδυναμία λήψης αποφάσεων.

Ο Μαργαρίτης Σχοινάς όταν ρωτήθηκε για την «γεωπολιτική Ευρώπη» κατά την διάρκεια της παρουσίασης της έβδομης έκθεσης για την ευρωπαϊκή ένωση ασφάλειας απάντησε ότι έχει «αναδυθεί» μία γεωπολιτική Επιτροπή και είναι η ώρα να γίνει χρήση των εργαλείων της Kοινότητας, κάτι όμως το οποίο δεν ισχύει για το διπλωματικό σκέλος.

«Ελπίζω ότι το κομμάτι που έχει απομείνει που είναι η διπλωματική Ευρώπη θα βασίζεται στο ίδιο επίπεδο αποτελεσμάτων, διότι η διπλωματική Ευρώπη δεν ανταπεξέρχεται στο ίδιο επίπεδο των προσδοκιών και ξέρετε γιατί; Γιατί έχουμε ομοφωνία, έχουμε βέτο» επισήμανε.

Όσον αφορά στην ένωση ασφάλειας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπογραμμίζει ότι η αύξηση των υβριδικών επιθέσεων κατά των υποδομών ζωτικής σημασίας στην ΕΕ έχει τονίσει την ανάγκη να ενισχυθεί η προστασία και η ανθεκτικότητά τους για την πρόληψη ή τον μετριασμό των επιπτώσεων των διαταραχών των βασικών υπηρεσιών στις οποίες στηρίζονται. Από το 2020, η Επιτροπή έχει προτείνει κανόνες για την ενίσχυση της υποδομής ζωτικής σημασίας της ΕΕ τόσο σε απευθείας σύνδεση όσο και εκτός σύνδεσης σε ένα ευρύτερο φάσμα τομέων.

Σημαντικά μέτρα για την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας

Ενόψει της αύξησης των κυβερνοεπιθέσεων τα τελευταία χρόνια, η Επιτροπή έχει λάβει σημαντικά μέτρα για την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας στα κράτη μέλη, καθώς και στα θεσμικά όργανα, τους φορείς, τα γραφεία και τους οργανισμούς της ΕΕ, την ενίσχυση της ασφάλειας των αλυσίδων εφοδιασμού και των προϊόντων και την ενίσχυση του κυβερνοχώρου ικανότητες ανίχνευσης και αντίδρασης συμβάντων σε επίπεδο ΕΕ. Σε αυτά περιλαμβάνονται ο νόμος για την ανθεκτικότητα στον κυβερνοχώρο, ο οποίος θα διασφαλίσει ότι τα προϊόντα υλικού και λογισμικού είναι εκ κατασκευής ασφαλή στον κυβερνοχώρο και ο νόμος για την αλληλεγγύη στον κυβερνοχώρο, ο οποίος θα ενισχύσει τις ικανότητες στην ΕΕ να ανιχνεύει, να προετοιμάζει και να ανταποκρίνεται σε σημαντικές και μεγάλης κλίμακας απειλές και επιθέσεις στον κυβερνοχώρο.

Ακόμη ένα σημαντικό κομμάτι αποτελεί η τρομοκρατία και η ριζοσπαστικοποίηση. Η καταπολέμηση της τρομοκρατίας αποτελούσε προτεραιότητα της Στρατηγικής της Ένωσης για την Ασφάλεια της ΕΕ για την περίοδο 2020-2025. Η Επιτροπή έχει αναλάβει δράση για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας σε όλες τις μορφές της: από την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης online και offline, έως την υποστήριξη των κρατών μελών στην προστασία των δημόσιων χώρων και τη μείωση της πρόσβασης των τρομοκρατών στα όπλα και τη χρηματοδότηση.

Για την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης, η Επιτροπή έχει υποστηρίξει τα κράτη μέλη μέσω του δικτύου ευαισθητοποίησης για τη ριζοσπαστικοποίηση και έχει θέσει σε εφαρμογή νέα νομικά μέσα για την προστασία των πολιτών από επιβλαβές εξτρεμιστικό και τρομοκρατικό περιεχόμενο στο διαδίκτυο και offline. Με τον κανονισμό για τρομοκρατικό περιεχόμενο στο διαδίκτυο, οι πλατφόρμες πρέπει να αφαιρούν τρομοκρατικό περιεχόμενο εντός μίας ώρας.

Όπως ανέφερε ο Μαργαρίτης Σχοινάς, η ΕΕ είναι πλέον ισχυρότερη και καλύτερα εξοπλισμένη για να αντιμετωπίσει τις απειλές κατά της ασφάλειας, ενώ η επίτροπος εσωτερικών υποθέσεων, Ίλβα Γιόχανσον υπογράμμισε την καλύτερη ετοιμότητα την οποία έχει πια η ΕΕ για την αντιμετώπιση των απειλών.

Η στρατηγική της ΕΕ για την Ένωση Ασφάλειας καλύπτει την περίοδο από το 2020 έως το 2025 και επικεντρώνεται σε τομείς προτεραιότητας στους οποίους η ΕΕ μπορεί να βοηθήσει τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την ασφάλεια για όλα τα άτομα που ζουν στην Ευρώπη, σεβόμενη παράλληλα τις ευρωπαϊκές αξίες και αρχές.

Καθένας από τους τέσσερις πυλώνες της στρατηγικής περιλαμβάνει διάφορους βασικούς τομείς δράσης.

Καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος

 • Οργανωμένο έγκλημα
 • Τρομοκρατία και ριζοσπαστικοποίηση

Διαχρονικό περιβάλλον ασφάλειας

 • Κρίσιμες υποδομές
 • Κυβερνοασφάλεια
 • Προστασία των δημόσιων χώρων

Οικοδόμηση ισχυρού οικοσυστήματος ασφάλειας

 • Ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας
 • Συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών
 • Δεξιότητες και ευαισθητοποίηση
 • Ισχυρά εξωτερικά σύνορα

Αντιμετώπιση εξελισσόμενων απειλών

 • Υβριδικές απειλές
 • Παράνομο περιεχόμενο στο διαδίκτυο
 • Κυβερνοέγκλημα
 • Σύγχρονες μέθοδοι επιβολής του νόμου

Η Ευρωπαϊκή Ένωση Ασφάλειας έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι η πολιτική ασφάλειας της ΕΕ αντικατοπτρίζει το μεταβαλλόμενο τοπίο των απειλών και να οικοδομήσει μακροπρόθεσμη, βιώσιμη ανθεκτικότητα.

Παράλληλα, εστιάζει στη διασφάλιση της συνεργασίας των οργάνων και οργανισμών της ΕΕ, των κυβερνήσεων, του ιδιωτικού τομέα και των πολιτών σε μια προσέγγιση που καλύπτει το σύνολο της κοινωνίας